måndag 5 september 2016

Jag saknar förtroende för Ann-Marie Begler

I november 2015 efterträdde Ann-Marie Begler Dan Eliasson som generaldirektör för Försäkringskassan och blev därmed den person utanför regeringen som har det största ansvaret för att assistansreformens intentioner efterlevs när FK beviljar hjälp. Hon  tillträdde alltså bara några månader efter att Magdalena Andersson ställde assistansreformen mot flyktingar och utfärdade direktiv till samtliga myndigheter att man "skulle se över alla möjligheter att spara pengar". I klartext - inga kor var heliga längre i jakten på att spara pengar, att en regering faktiskt även kan höja skatter verkar inte ha varit något "hett alternativ" för vår finansminister.


Ann-Marie Begler som tidigare varit generaldirektör för Skolinspektionen har av allt att döma fått följande direktiv från regeringen (läs finansminister Magdalena Andersson):


Gör allt ni kan för att sänka kostnaden för personlig assistans!

Det är i så fall en uppgift som den nye generaldirektören tagit på stort allvar. Sedan Ann-Marie Begler blev GD har hon skrivit flera debattartiklar i riksmedia med budskapet att fusk och kriminalitet härjar vilt, den omdiskuterade Billumutredningens slutsatser har gång på gång lyfts fram "för hur det ser ut". Det är illa nog men ändå inte det värsta.

Mellan 2011 till 2015 bedrev FK ett projekt för att komma åt ekonomisk brottslighet i assistansbranschen, benämnt Operation Fjord. Summan man definitivt kunnat härleda till kriminell verksamhet uppgick till knappt 60 miljoner kr, d v s knappt 0,06 miljarder kr. Det är bara en bråkdel av de belopp som Billumutredningen hävdar och som gång på gång läggs fram som "bevis" på att assistansbranschen är genomsyrad av kriminalitet och oegentligheter. Likväl fortsätter Begler och hävda att "fusket" och kriminaliteten uppgår till 3 miljarder kr/år. Det är för att uttrycka sig diplomatiskt synnerligen anmärkningsvärt att en myndighetschef  oemotsagd av riksmedia vars uppgift är att granska regeringens och dess myndigheters arbete gång på gång kan häva ur sig siffror som det inte finns bevis för!

I ett rättssamhälle påpekas alltid vikten av att den anklagade ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisas. Den grundprincipen i rättssamhället tycks emellertid inte gälla i assistansbranschen. Där är det tydligen fritt fram för en myndighetschef att sprida desinformation som det inte finns några bevis för, fritt fram att anklaga oss för saker den stora, stora majoriteten av oss är oskyldiga till.

Vem tjänar då på att FK-s generaldirektör agerar som hon gör? Svaret för egen del blir alla de krafter som av olika skäl vill skära ner på utgifterna för personlig assistans eller som inte tycker att självbestämmande för personer med stora funktionsvariationer är någon bra idé överhuvudtaget eller anser att vi behöver vård - inte personlig assistans. Och där hittar vi en brokig samling aktörer i samhället. Där finns i värstingfallen rasister på diverse obskyra nätsajter till respekterade samhällstyckare som tycker att vi kräver för mycket och kostar för mycket. Och tyvärr även en regering som helt öppet säger att kostnaden för vår rätt att styra våra liv är för högt.

Stödet för den allmänna välfärden är stort i Sverige men alla skattebetalare vill ju att pengarna gå till de som behöver hjälp, inte kriminella. Trumpetar man gång på gång ut att miljardtals kr varje år försvinner i kriminalitet -  självklart bidrar det till att undergräva allmänhetens förtroende och stöd till vår assistansreform. Nästa steg - mycket lättare att ta fram osthyveln för regeringen utan stora protester från allmänheten.

Ann Marie Begler. Du har förbrukat allt förtroende hos mig. Du uppträder och har uppträtt på ett sätt som är direkt motbjudande av en myndighetschef. Därför borde du ta konsekvenserna och avgå omedelbart!
Kommunal varslar om strejk. Orsaken är att avtalsförhandlingarna för ett nytt Kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna har kört fast. Stötestenen är givetvis lönerna där Kommunal vill ha lönehöjningar på 2,2 %/år enligt norm, Almega erbjuder endast 0,8 %. Samtidigt har regeringen bara höjt schablonen med 1,4 % (4 kr) både i år och fjolåret (samma belopp tills 2018). I en debattartikel i Dagens Samhälle menade Kommunal att det visst finns utrymme för 2,2 %, trots den usla höjningen av schablonen. Kommunal har emellertid fel.  I debattartikeln nämns nämligen ingenting om ökade kostnader för Ob tillägg, arbetsgivareavgifter och avtalsförsäkringar. Och då finns det inte en chans att 4 kr räcker, krävs åtminstone en höjning på 6 kr för att täcka löneökningarna.

Samtidigt är det en självklarhet att våra assistenter ska ha en bra lön, det är så självklart att det inte borde behöva diskuteras. Blir det strejk lägger jag huvudansvaret på regeringen som genom en medveten politik håller på att strypa möjligheten för alla seriösa privata aktörer och Kooperativ att betala bra löner till våra assistenter. 

Magdalena Andersson Åsa Regnér och er boss Stefan Löfvén hade ni verkligen känt till hur assistansbranschen fungerar så hade ni vetat att den stora majoriteten anordnare har mycket blygsamma vinstmarginaler. Fortsätter er nuvarande politik ytterligare 4-5 år kommer många att gå under. Och för de som är kvar kommer ha mycket stora problem att rekrytera bra personliga assistenter. Och vill allt för få personer av ekonomiska skäl inte jobba som assistenter är inte vår lag värd någonting. De personliga assistenterna är nämligen helt avgörande för att lagen ska fungera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar