onsdag 16 december 2015

Reflektioner kring SVT-s reportageserie men även ett mycket intressant försöksprojekt i Laholm

I helgen inledde SVT en reportageserie om LSS som jag vet att många med mig följer. Det kommer fler reportage, även om andra insatser än personlig assistans som dominerat hitills. Av det som kommit fram hitills anser SVT uppenbart följande:

Det finns ett stort systemfel i assistansreformen - många förlorar rätten till stöd samtidigt som kostnaden ökar - och det allt för snabbt. Något måste vara fundamentalt fel om många förlorar rätten till hjälp samtidigt som kostnaden "skenar".


Om vi börjar med jag faktiskt tycker är bra är att Billumutredningen  inte används som bevis på att kriminaliteten härjar vilt och man har även låtit personer komma till tals som anser att Billum har fel. Man har hitills inte ställt LSS mot diverse andra budgetposter på samma sätt som bland annat Sveriges Radio gjort. Personer som drabbas av försämringarna får också ge sin version.

Däremot är jag mycket kritisk till hur resonemanget kring kostnaden har förts. Man har trummat ut att "kostnaden skenar" , att reformen "hotar statsbudgeten". När det gäller skenande kostnader hade det verkligen inte skadat om SVT presenterat en ordentlig analys till varför bruttokostnaden har stigit rejält senaste 15 åren. I så fall hade man funnit att de primära orsakerna till att bruttokostnaden stigit så pass mycket är:

·  Man underskattade hur stora behoven faktiskt är, hur många som behöver omfattande hjälp för att kunna leva ett kiv som andra.

·  Antalet beviljade timmar har därför också ökat

Utöver det har vi assistenternas löner som stiger (måste göra det), den successiva höjningen av schablonen (absolut nödvändig)  och inflationen. Räknat i fasta priser, d v s inflationen borträknad är kostnadsökningen betydligt mindre senaste 10-15 åren. Riktigt bra reportage måste belysa sådana faktorer när man granskar kostnaden för en så viktig reform. Det faktum att en stor del av bruttobeloppet går tillbaka till staten och att PA är en oerhört effektiv jobbskapare måste man också belysa. Och vad kostar alternativen? Inget av detta har man gjort hitills.

"Assistansen hotar statsbudgeten". Snälla SVT. I årets statsbudget är drygt 24 miljarder kr avsatta för personlig assistans (ungefär 80 % av totalbeloppet för hela assistansreformen), det motsvarar ett par procent av den totala budgeten. Att framställa det som att assistansreformen håller på att knäcka statens finanser är inte värdigt ett seriöst mediebolag som SVT.

Utöver detta säger man att ca 16 000 personer har personlig assistans - det verkliga antalet är knappt 20 000. Det är sant att 16000 personer har PA beviljad från FK men det finns ungefär 4000 personer till som har assistans beviljad av kommunerna. Jag tycker det är ett allvarligt faktafel därför att kostnaden på 30 miljarder kr(brutto) baseras på det lägre antalet av SVT,     d v s man förstärker en bild av att personlig assistans är dyrare än den egentligen är. Det är förödande för vår del.

SVT - ni får gärna granska kostnad för mig men då begär jag att ni gör en seriös analys - då finner ni att PA inte alls är så dyrt som era alarmistiska rubriker hävdar.

* Ledsagning är en LSS insats som beviljas till personer med lite mindre hjälpbehov än vi med personlig assistans. Liksom PA har insatsen ledsagning och de andra kommunala LSS insatserna drabbats av besparingar med svåra konsekvenser för berörda människor. I Laholm pågår emellertid ett mycket intressant försöksprojekt som håller på att vända upp och ner på kritikernas föreställningsvärld att vi begär mycket mer hjälp än vi behöver.

Efter hård kritik från den lokala funkisrörelsen med kränkande behovsbedömningar, indragningar etcetera bestämde sig Laholms kommun att testa något helt nytt. Ett antal personer som är beviljade insatsen ledsagning får i ett försöksprojekt själva bestämma hur mycket hjälp man behöver med mycket positivt resultat för deltagarna. Och till alla kritikers stora fasa - kostnaden för kommunen har inte stigit, den har faktiskt sjunkit en aning. Antalet beviljade timmar för ledsagning har visserligen stigit lite grann men det kompenseras av lägre kostnader för byråkrati.

Men borde "inte antalet timmar skena" när makten till hur mycket hjälp man  får flyttas till berörda personer? Jag är övertygad om att 99,9 % av mänskligheten vill inte ha mer hjälp än nödvändigt för att klara sig, vilket projektet visar, vi är inte annorlunda än alla andra. Det är också en riktig käftsmäll till alla kritiker från arga ledareskribenter till ISF-s Helena Höög som hävdar att en stor del av kostnadsökningen för personlig assistans och andra LSS insatser beror på att man beviljar för mycket hjälp och att vi kräver för mycket.

Nu ska försöket bli permanent. Vi håller tummarna för att det kommer spridas till landets övriga kommuner och andra LSS insatser.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar