fredag 11 december 2015

ISF tankegångar går rakt emot demokratiutredningens förslag och Lars - Göran Wadén fick avslag från DO

Själv tycker jag Olle Wästberg för fram många bra förslag i debattartikeln för att förbättra funkisars deltagande i vår demokrati. Tyvärr finns det andra som inte ser denna mycket viktiga demokratiaspekt som något prioriterat. Här ska jag fokusera på de bisarra/förödande konsekvenser det skulle få för personer med stora funktionsvariationer att ta på sig politiska förtroendeuppdrag om ISF (Inspektionen för Socialförsäkringar) förslag om att tillämpa experter och ICF- mallen (Classification och functioning, disability and health) får en viktig roll i behovsbedömningen.

Har tidigare berört vilka förödande konsekvenserna skulle bli för självbestämmandet. Vad vi själva skulle se som goda levnadsvillkor blir helt sekundärt, det ska ju i bestämmas av läkare, arbetsterapeuter etcetera. Det går också rakt emot det som vi alltid kämpat för - att inte ses som sjuka individer utan vilka medborgare som helst som kan leva och ta ansvar för våra liv bara vi får stöd från samhället.

Det finns emellertid en viktig aspekt som inte berörts så mycket tidigare, nämligen:
ICF är en internationell mall, utarbetad av WHO (World Health Organisation) som är ett FN-organ. Sverige var det första landet i världen som stiftade en lag som sa att personer med stora funktionsvariationer har rätt till självbestämmande och goda levnadsvillkor.  De variabler som ICF använder för att bestämma vilken levnadsstandard vi har rätt till är mycket lägre än vad som sägs i LSS § 5-8 eftersom andra länders ambitioner legat på en mycket lägre nivå än Sveriges plus att man utgår från medicinska variabler, inte faktiska hjälpbehov. Den assistans som skulle bli resultatet är något som i bästa fall liknar en något uppgraderad hemtjänst. Assistans för politiska förtroendeuppdrag är bara att glömma.

Vi tar återigen mig själv som ett hypotetiskt exempel. Jag har ju fått flera gånger fått förfrågningar om att engagera  mig partipolitiskt. Hitills har jag tackat nej även om jag inte stänger dörren för det i framtiden. Men låt oss se in i framtiden. Tompa Juneborg har beslutat mig för att bli politiker. Dags för omprövning, ICF mallen är i bruk. Jag säger till "experterna" att assistansen är absolut nödvändig för mig för att jag ska kunna arbeta partipolitiskt. Svaret skulle givetvis bli:

" Sorry Thomas, det finns inget i ICF som säger att man ska bli beviljad assistanstimmar p g a politiska uppdrag eftersom du gör det frivilligt- det är ej nödvändigt för att uppnå goda levnadsvillkor. Vi ger därmed avslag på timmar för ditt politiska engagemang". En partipolitisk karriär är därmed bara att lägga åt sidan.

Jag tvivlar inte på att Olle Wästberg vill väl. Skulle regeringen emellertid gå på ISF linje och införa ICF som viktigt behovsbedömningsinstrument blir Wästbergs goda ambitioner inte värda ett dyft - vi med stora funktionsvariationer har ju ingen möjlighet att engagera oss partipolitiskt om vi inte får assistans! Nu är det upp till regeringen och bekänna färg. Om ni tror på en demokrati där alla kan delta ignorerar ni ISF förslag. Går ni däremot på deras linje kan ni lika gärna säga:

Personer med stora hjälpbehov har ingenting att göra i partipolitiken.
Kort efter att bristande tillgänglighet årsskiftet 2014/15 skrevs in i Diskrimineringslagstiftningen lämnade Lars-Göran Wadén in en anmälan till DO (Diskrimineringsombudsmannen). Orsaken var att Lars-Göran inte kunde åka med bussbolaget X trafik trots att man lovat att deras bussar ska vara tillgängliga för rullstolsburna personer. Nu ha DO beslutat att INTE driva ärendet juridiskt. Motiveringen är "intressant":

"Det finns en hel del som talar för att det var en diskriminerande situation. Vi övervägde om vi skulle gå till domstol men beslutet blev att inte göra det".

" Vi bedömer att risken är liten för att man diskriminerar igen".'

DO anser alltså att Lars-Göran antagligen blev diskriminerad men väljer ändå inte att ta driva ärendet vidare. Vad säger det om DO - s ambitioner att verkligen testa vad lagen är värd?
Beslut om Lars-Görans anmälan mot SJ har inte kommit än.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar