måndag 14 december 2015

Inför det viktiga mötet med socialdepartementet 16 december

Nästa år startar en stor statlig utredning om LSS framtid. Det handlar bland annat om att eventuellt ändra LSS 9a, schablonens utformning och behovsbedömningar.

Det har sagts att funkisrörelsen ska få ett stort inflytande senaste 

tiden har det tyvärr kommit signaler som tyder på att inflytandet i

bästa fall blir marginellt. Det vore givetvis en stor skandal om vi 

inte får ett rejält inflytande, vi får hoppas att de dåliga vibbarna 

inte blir mer än så. 16 december hålls i alla fall ett viktigt möte där 

en rad företrädare för svenska funkisrörelsen ska träffa företrädare 

för socialdepartementet. I det här blogginlägget leker jag 

talesperson för hela funkisrörelsen vad jag tycker är viktigt att trycka på från vår sida.

* Trycka på att en ändring av LSS 9a är absolut nödvändig om man menar allvar med att återupprätta LSS intentioner. Ändringarna som görs ska kopplas till artiklarna i CRPD.

* Minut och sekundräknandet vid behovsbedömningar måste bort då det är djupt integritetskränkande samt  meddela att vi kommer att återkomma med egna förslag hur behovsbedömningarna ska gå till istället.

*Den diskriminerande 65-årsgränsen ska tas bort eftersom den inte är förenlig med artiklarna i CRPD.

* Principbeslutet att endast höja schablonersättningen med 1,4 %/år fram till 2018 kommer att betalas av brukarna genom att det både blir svårare att rekrytera och behålla bra personliga assistenter. Många mindre anordnare riskerar att slås ut. Detta urholkar också valfriheten för brukarna.

* Om det finns mycket höga vinstmarginaler i vissa assistansbolag beror det inte på att schablonen är för hög - det är anordnaren som bedriver en oseriös verksamhet. Följaktligen är det dessa bolag man måste få bort. Och det sker inte genom att försämra villkoren generellt för alla seriösa anordnare.

* Huvudregeln att man inte får ha personlig assistans under sjukhusvistelse måste bort då det skapar otrygghet för brukarna och osäkra anställningsförhållanden för assistenterna.

* Vi är MYCKET OROLIGA efter ISF förslag i höstas som om de genomförs kommer att innebära en total urholkning av LSS intentioner.

* Funkisars stora underpresentation för politiska förtroendeuppdrag är ett stort demokratiskt problem och att värna den personliga assistansen är ett av många verktyg för att förbättra läget.


Andra viktiga saker

* Det måste bli ett slut på kommunernas domstolstrots. Återkommer med förslag hur det ska gå till.

*  Kommunerna måste sluta att ta ut diverse avgifter som är emot LSS intentioner som säger att man inte ska ha merkostnader p g a funktionsvariationen.

* Det måste bli en enhetlig bedömning i landet. Det är oacceptabelt att 290 kommuner tolkar och tillämpar LSS på vitt skiljda sätt vilket gäller samtliga LSS insatser.

* Det måste bli ett slut på att kommuner runt om i landet tar ut ockerhyror för personer som bor i LSS boenden.


Vi vill ha och är beredda att föra konstruktiva samtal med regeringen om framtiden för LSS. Vi kompromissar emellertid inte med förslag som fortsätter att urholka reformens intentioner.Se även reportaget med min vänn Lotta Ottosson som har problem att bli beviljade timmar för dubbelassistans.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar