onsdag 4 mars 2015

Reportaget i Aktuellt visar hur skrämmande stor rättsosäkerheten är

Först av allt:

Riktigt uselt av Åsa Regnér att inte delta i gårdagens Aktuellt. Som ansvarig minister för våra frågor är det verkligen inte OK att hon inte ens anser sig ha tid för en intervju. Susanne Berg från STIL var emellertid briljant!


Stefan Rolanders fall är inte unikt på något sätt, det finns förmodligen tusentals liknande fall runt om i landet. Det följer också ett vanligt mönster. En person som har mycket stora hjälpbehov och har haft personlig assistans under lång tid, i Stefans fall dygnet runt i 20 år men som vid en omprövning helt plötsligt anses ha ett mycket mindre hjälpbehov trots  att funktionsnedsättningen är livslång. När reportaget visas i Aktuellt ger däremot Stefans fall ett exempel för  den breda allmänheten på hur absurda konsekvenserna blir av Försäkringskassans hårdare tillämpningar. Det visar också på hur stor rättsosäkerheten är. Vem som vid omprövningar får behålla assistansen eller blir beviljad den vid nyansökningar har mer och mer blivit ett lotteri och det är fullständigt oacceptabelt!


Stefan är "lyckligt lottad" eftersom hans föräldrar betalar assistenternas lön genom ett banklån, närmare 100 000 kr/månad men om ett halvår, max ett år kommer vi vara bankrutt konstaterar Rolands pappa. I min värld ska emellertid ingen behöva låna pengar för att kunna leva ett liv som andra. Är detta framtiden så har vi inget välfärdssamhälle längre.

 LSS är på papparet en fantastisk lag men mycket märkliga tolkningar av domstolarna och påföljande tillämpningar av Försäkringskassan och Kommunerna urholkar intentionen mer och mer. Vi har ett på papperet mycket stark rättighetslagstiftning uppbackad av bland annat en ratificerad FN Konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, likväl är det uppenbart att rätten till hjälp vilar på mycket bräcklig grund. Hur har det kunnat bli så?

Till att börja med menar jag att vi har en allmän trend i samhället där staten sparar på alla former av skattefinansierad välfärd och då är det tyvärr "naturligt" att även assistansen och övriga LSS insatser drabbas. Utöver detta är emellertid den statliga och kommunala förvaltningen uppbyggd på ett sätt som gör att domstolar och myndigheter får mycket stor makt när det gäller hur lagarna ska tolkas och tillämpas. Idag kan man, trots alla fina paragrafer i LSS förlora assistansen eller annan stödåtgärd enbart med hänvisning till "ändrad rättspraxis".

Det är inte bättre på Kommunal nivå där kommunerna vänder och bänder på LSS paragrafer för att hitta luckor i lagstiftningen, allt för att spara pengar - även här har man fått "hjälp" från märkliga domstolsbeslut.. Försämringarna där drabbar även de andra LSS insatserna vilket  bland annat drabbar FUB-s medlemmar hårt som i många fall är beviljade andra LSS insatser än personlig assistans.
Vad ska man då göra för att vända den här nedåtgående spiralen? För alla berörda inom stat och kommuner måste det bli en total och självklar enighet om att rätten att ge oss möjligheten att leva ett liv som andra måste få kosta en del och det måste omsättas i praktisk handling inte bara prat


När det gäller att återupprätta LSS intentioner pratar man ofta om att ändra LSS § 9a som handlar om de grundläggande behoven. Jag ser det som ett steg på vägen men ingen långsiktig lösning för framtiden. Så länge domstolarna och myndigheterna har så mycket makt över tillämpningen finns det en stor risk att det kommer nya domar som ändrar spelreglerna och så är vi tillbaka på ruta ett...
Alltså måste det skapas ett vattentätt system där personer som mig själv och alla  andra med livslånga funktionsvariationer kan vara helt säkra på att vi får den hjälp vi behöver vilket betyder att 65 årsgränsen för att kunna bli beviljad personlig assistans tas bort. De som förlorat sin assistans måste kunna söka om efter de nya kriterierna.

 Det är här STIL-s vision om Medborgargolvet kommer in där staten ska stå som garant för att alla får den hjälp man behöver för att leva ett liv som andra. När det gäller att göra "Handikappkonventionen" till svensk lag ser jag ingen motsättning mellan det och Medborgargolvet. De går hand i hand.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar