tisdag 10 mars 2015

Det är viktigt att ha en dialog med facket om assistenternas arbetsvillkor

Kommunals ordförande Annelie Nordström har skrivit ett nytt blogginlägg där anställningsvillkoren för personliga assistenter kritiseras. Den här gången bemöter hon ett svar från DHR-s ordförande Rasmus DHR svar kan ni läsa här:

Kommunals svar till DHR

Den här gången skriver A. Nordström att det finns mycket bra arbetsgivare och många assistenter som trivs med jobbet och det är positivt. Det finns ändå anledning att ifrågasätta vissa saker. Bland annat hävdar A. Nordström att de personliga assistenterna inte omfattas av LAS - Lagen om anställningsskydd. Vi anser att hon i detta fall slirar på sanningen.

Det är sant att ett avtal kan avslutas om betydande samarbetssvårigheter uppstår och därför kan inte assistansens kvalitet säkras. Så här står det i avtalet mellan KFO och Kommunal:

Mom 5.2 Anställningens upphörande

Om brukaren och arbetstagaren inte kan samarbeta eller om arbetsgivaren inte kan garantera assistansens kvalitet och/eller säkerhet upphör anställningen, utan underrättelse, två veckor efter det att arbetsgivaren gett arbetstagaren skriftligt besked (kopia av beskedet till arbetstagarens fackförbund) om att anställningen
skall upphöra alternativt två veckor efter det att arbetstagaren meddelat arbetsgivaren att han/hon vill sluta på grund av att samarbetet inte fungerar.

Detta är således en avtalskonstruktion som Kommunal godkänt i gällande avtal.I det fall där man får nerdragen assistans och anställda måste sägas upp gäller.

Man har inte rätt att avskeda en assistent hur som helst om denne har synpunkter på t.ex. arbetsmiljön eller lönesättningen. Ingenting sägs heller om att Kommunal faktiskt godkänt de regler som är bestämda i Kollektivavtalen.

Det är också uppenbart att facket och brukarrörelsen står ganska långt ifrån varandra när det gäller synen på hur stort  missnöjet bland assistenterna är med anställningstrygghet och arbetsmiljö. Kommunal menar att man efter många samtal med personliga assistenter "står på stadig grund" när man hävdar att missnöjet är omfattande. VIMPA -s uppfattning är att de allra flesta assistenterna är nöjda. Däremot är det allvarligt om det finns en stor skillnad i synen mellan brukare och assistenter hur assistenterna ser på sin arbetssituation.

Varken facket eller  brukarrörelsen tjänar på att starta en konflikt med varandra. Det är en självklarhet att alla assistenter ska ha en bra arbetsmiljö och det missnöje som finns ska vi inte ignorera, det ligger i högsta grad i allas intresse att vi har nöjda assistenter. Vid anställningsintervjuer har assistenterna all rätt att bli informerad om vilka tider på dygnet man kommer att arbeta etcetera. Alla vi i brukarrörelsen måste också vara medvetna om att det finns regler i arbetsmiljö och arbetstidslagen samt kollektivavtalen och som faktiskt i vissa fall kan inskränka självbestämmandet.

 Samtidigt måste Kommunal också vara medvetna om att vi brukare också befinner oss i en ej avundsvärd sits. Ingen av oss har assistans för skojs skull. Att aldrig vara helt ensam i egna hemmet, att behöva hjälp med allt från att ta på sig kläder till att ta fram kontokortet eller öppna posten upplever många som mycket jobbigt.  Inom de regler som anges i arbetstidslagen och Kollektivavtal har arbetsledaren stor frihet att bestämma schemat. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler ger inte heller assistenterna rätt att begära vad som helst i brukarens hem.


För att komma framåt krävs därför en dialog mellan berörda parter. VIMPA anser att detta är en mycket angelägen fråga att belysa och därför har vi börjat diskutera möjligheten att ordna en konferens på detta tema till hösten.

VIMPA - s debattartikel i Jönköpingsposten kan i läsa här::

Thomas Juneborg

Talesperson VIMPA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar