tisdag 3 juni 2014

Försäkringskassan har planer på att införa efterskottsbetalning

Sedan många år tillbaka ersätter Försäkringskassan assistansanordnarna med att betala ut assistansersättningen en månad i förskott. D v s de pengar som finansierar assistenternas löner har betalats ut månaden innan, vanligtvis den 20-e. Även om inget beslut är fattat formellt har nu Försäkringskassan långt gångna planer på att börja betala ut pengarna i efterskott, alltså efter att assistenterna fått sin lön, i så fall införs de ny rutinerna under 2015.


Det är en stor och mycket genomgripande ändring som många känner oro för. Min personliga uppfattning är att det inte kommer bli några problem för de stora anordnarna som sitter på mycket pengar. Däremot riskerar det att slå hårt mot små anordnare som måste ligga ute med pengar. Till det kommer ökade krav på assisternas kompetens och att många kommer att få anställa extra personal för att sköta arbetsledarerollen. 

Man ska  inte "måla fan på väggen" än men allt detta sammantaget gynnar enbart de stora aktörerna på bekostnad av de små och det är en utveckling som leder åt fel håll. Och risken är uppenbar att det i många fall blir brukarna som i slutändan får betala efterskottsbetalningen genom att man drar in på potten för assistansomkostnader. I en intervju med Assistanskoll för en tid sedan uttryckte Fredric Käll från Vårdföretagarna en stor oro för detta. Han säger bland annat följande:

Den bästa beskrivningen är att ett antal av våra medlemmar kommit fram till mig och varit helt skärrade och sagt att detta kommer att innebära att de går i konkurs.


Han är vidare mycket kritisk till att Försäkringskassan har makt att genomföra en så stor förändring på egen hand, beslutet borde istället tas på regeringsnivå menar Fredric.

En kritiker till vad man uppfattar som "gnäll" från assistansanordnarna och brukarrörelsen  skulle naturligtvis säga att det är inte normalt att man får betalt innan man haft utgifterna. Det ligger en del i det, de flesta företag får inte betalt i förskott. Men det är ett stort steg att så radikalt ändra än modell som varit gällande i så många år.

För att lugna rörelsen och anordnarna säger Försäkringskassan att om förändringen genomförs kommer det att finnas övergångsbestämmelser och brukare som är egna arbetsgivare kommer att behålla den nuvarande modellen. Den mest sannolika utvecklingen är nog att beslutet genomförs med ändringen att de minsta anordnarna får behålla sin förskottsbetalning.

Varför vill då Försäkringskassan införa efterskottsbetalningen? Arbetsgivareorganisationen KFO tror att regeringen vill komma åt ränteintäkterna i stora assistansbolag även om man uppger andra motiv. Främst att rutinerna mellan olika anordnare många gånger har funkat dåligt när brukaren bytt anordnare då innestående pengar inte betalats ut till den nya anordnaren. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar