tisdag 10 juni 2014

Vad är alternativen till personlig assistans? Dags för kritikerna att tala klartext

Kritiken mot personlig assistans från diverse tycka till personer på både riksnivå och lokalt är som vi alla vet omfattande. Kritiken handlar som jag har skrivit innan direkt och indirekt om att det kostar för mycket pengar. Även om det egentligen är underförstått är däremot kritikerna mycket försiktig med att öppet presentera vilka alternativen skulle vara. Bortsett från Gunnar Wetterberg med sina "goda institutioner" har jag faktiskt inte sett, läst eller hört en enda person som presenterat vad deras alternativ är:
Vilka skulle då ara tänkbara alternativ?  Jag kan se följande möjligheter:

*Personer med stora funktionsnedsättningar får bo i institutioner eller gruppboenden.

*Föräldrar eller andra nära släktingar får huvudansvaret.

*Kraftigt utbyggd hemtjänst.


* Kommunerna får överta hela ansvaret för assistansen


De tre första alternativen bryter mot grundläggande bestämmelser i både Regeringsformen och Handikappkonventionen samt LSS intentioner. Det går också emot det mest grundläggande i independent living ideologin som handlar om rätten att leva det liv man själv bestämmer.

Alternativ 4 bryter inte med automatik mot nämnda lagar och handikappkonvention men jag är ändå helt emot att kommunerna övertar hela ansvaret. Den enkla sanningen är att en storstadskommun har mycket större resurser än en glesbygdskommun i Norrlands inland. Risken är därmed uppenbar att det skulle få mycket stor betydelse var i Sverige man bor och det är helt oacceptabelt. Tyvärr ser vi redan tendenser som går åt det hållet där alltmer kostnaden läggs på kommunerna..

Eftersom all kritik handlar om pengar tycker jag också att rörelsen hitills i alla fall har varit på tok för dåliga att verkligen sätta press på kritikerna vad deras alternativ kostar? Hur mycket skulle det kosta samhället om många tusen, kanske tiotusentals personer tvingas lämna sina jobb för att  hjälpa nära och kära? Det kommer nämligen bli en oundviklig konsekvens om assistansreformen avskaffas. Många kan också jobba med hjälp av assistansen vilket skulle bli omöjligt. Dessa personer skulle få gå från egen försörjning till förtidspensionering? Vad skulle det kosta samhället? 

Vid sidan om alla mänskliga och demokratiska förluster finns det helt enkelt ingen ekonomisk logik med att kraftigt försämra eller helt avskaffa assistansreformen och ersätta dem med nämnda alternativ. Alternativen och kostnaden för dem talar kritikerna, troligen medvetet tyst om och här har rörelsen mycket att jobba med. Mycket (dock inte allt så klart) skulle vara om man kunde visa att de alternativ som finns inte innebar någon besparing för samhället.  

De mest hårdnackade motståndarna ändrar sig inte så klart, de har bestämt sig för att assistansen är något som ska bort, punkt. Däremot tror jag att man skulle kunna få över de personer som tycker att personlig assistans  i grunden är något bra men som är bekymrade när de ser kostnadsutvecklingen. Jag tror den gruppen är ganska stor.

I nästa blogginlägg ska jag belysa något som saknas helt i kostnadsdebatten, nämligen ett helhetsperspektiv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar