fredag 13 juni 2014

Angående kostnaden - jag efterlyser en helhetssyn i samhällsdebatten

När det ständigt klagas på att på att personlig assistans kostar för mycket att "kostnaden skenar bortom all kontroll"  nämns  ingenting om att personlig assistans och hela LSS faktiskt skapar massor med jobb. Jag har redan skrivit om att nettokostnaden. den verkliga kostnaden för samhället är mycket lägre än de 28 miljarder kr som assistansreformen och ca 56 miljarder kr som alla LSS insatser kostade 2013. Om man ska se på hela kostnaden måste man ta hänsyn till en mängd variabler förutom alla jobb som skapas och kostnaden om en stor del av de ca 80 000 personer som jobbar som assistenter och totalt ca 100 000 personer inom alla LSS insatser blir arbetslösa. Ska ta några exempel här:

·   Det är klart belagt att hälsan för de som har personlig assistans har förbättrats markant. I första hand en stor ökning i livskvalitet för den enskilde men även en ekonomisk vinst för samhället då vår grupp behöver mindre sjukvård.

·  Anhöriga som annars hade stannat hemma kan istället jobba på den "ordinarie" arbetsmarknaden.

·  Tack vare assistansen kan många personer (troligen tusentals) jobba istället för att leva på sjuklön/ pension. Detta bidrar till ökade skatteintäkter på flera sätt. Staten får mer intäkter för inkomstskatt, arbetsgivareavgifter samt moms då man konsumerar mer när inkomsten ökar.

En seriös debatt om kostnaden för personlig assistans och LSS kan inte bara stirra sig blind på hur mycket som betalas ut, brutto. Så är tyvärr fallet idag, vi har en debatt som domineras av personer som enbart ser till bruttokostnaden. Alla spinoffeffekter som skapade arbetstillfällen, förbättrad hälsa, personer som kan försörja sig själva etcetera nämns inte överhuvudtaget.

De mest inbitna motståndaren påverkas givetvis inte ens om man visar att assistansen och LSS t.o.m. är en ekonomisk plusaffär då man av ideologiska skäl inte tycker att staten ska finansiera "lyxliv" för personer med stora funktionsnedsättningar. Vid sidan av de mänskliga och demokratiska  aspekterna  måste vi visa politikerna är att det här inte är så dyrt som alla nej sägare tycker. Nationalekonomen Stefan Dy Wilder har sammanfattat det bra. Han säger ungefär följande:

I dagens politik ser politikerna bara till de enskilda budgetposterna. En helhetssyn om hur en reform, i detta fall assistansreformen och LSS påverkar hela samhällekonomin saknas helt.


Med andra ord, när kostnaden kommer på tal måste brukarrörelsen göra allt man kan för att styra in debatten på hur LSS påverkar hela samhällsekonomin. Men för att kunna göra det borde man anlita nationalekonomer som räknar på rubbet - hur mycket skatteintäkter går in till staten, s.k. dynamiska effekter på samhällsekonomin" när jobb skapas, förbättrad hälsa, kostnaden om troligen tiotusentals personer tvingas lämna sina jobb om assistansreformen avskaffas, momsintäkter till staten etcetera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar