torsdag 19 juni 2014

Försäkringskassan intervjuas av Föräldrakraft

Tvåårsomprövningarna av Försäkringskassan har blivit något många  fruktar. Kommer man att få behålla assistansen eller inte? Att det blivit så är givetvis djupt beklagligt. I så gott som samtliga fall  har vi livslånga funktionsnedsättningar som dessutom i de flesta fallen blir allt sämre ju äldre man blir. Att man vartannat år ska känna oro över något som egentligen bara borde vara en formalitet är helt enkelt inte acceptabelt.


Angående om tvåårsomprövningarna ska tas bort helt eller inte har jag skrivit innan att det är inte tvåårsomprövningarna i sig som är problemet, det är hur de tillämpas som orsakar problemen och så mycket oro. Länge var de bara det de borde vara, en formalitet. 

Förra veckan kunde man läsa en artikel i Föräldrakraft som behandlade just tvåårsomprövningarna och Försäkringskassan säger här att man har planer på att ändra på rutinerna hur omprövningarna genomförs. Generaldirektören Dan Eliasson formulerar det på följande sätt:

"Vi ska göra kraftfulla förenklingar av omprövningarna”.


Vidare säger han följande om oron som många känner inför omprövningarna:

"Om vi inte hittar en form för att skapa trygghet är jag inte främmande för att ta bort instrumentet".

Att ta bort tvåårsomprövningarna helt och hållet är emellertid inte aktuellt därför att det är lagstadgat att de ska göras. Däremot kan det återigen bli så att omprövningar endast blir en formalitet, ungefär som det var tidigare. I intervjun formulerar Dan Eliasson det på följande sätt:

Det kanske räcker att vi ringer och säger ”Hej, det är från Försäkrings­kassan, vi vet ju att personen X har funktionsnedsättning och har haft dubbelassistans, är det något som har förändrats som vi behöver känna till?”. Det räcker. Vi kan göra kraftfulla förenklingar.

Min uppfattning är ändå att Dan Eliasson ändå skickar ut signaler som går i mycket positiv riktning. Återstår och se om man verkligen genomför de ändringar han pratar om som i så fall kommer nästa år.

Vidare diskuterar man i intervjun domen från regeringsrätten 2009 som är huvudorsaken till att tillämpningen av Försäkringskassan blivit allt hårdare men här menar han bestämt att Försäkringskassan måste följa domen. Det är inte vårt fel att tillämpningen blivit hårdare menar Dan Eliasson, det är prejudicerande domar som vi måste följa. Delvis lägger han också skulden på finansdepartementet och därmed indirekt finansminister Anders Borg som ytterst dikterar hur stora anslag de olika myndigheterna får, inklusive Försäkringskassan.

Avslutningsvis håller Dan Eliasson emellertid med om att alla positiva aspekter med assistansen har kommit helt i skymundan i den allmänna debatten med ett omotiverat stort fokus på kriminalitet och höga kostnader.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar