tisdag 28 mars 2023

Reportage om allt större svårigheter att rekrytera personliga assistenter

 Nyligen hade lokalradion i Sveriges Radio – Region Sjuhäradsbygden (motsvarar stora delar av Västergötland) flera reportage om de allt större svårigheterna att rekrytera personliga assistenter. Såväl anhöriga, som anordnare och personliga assistenter fick komma till tals.


Vi fick höra Anette och Mathias Carlsson som är föräldrar till Hampus som har flera olika funktionsnedsättningar och stora behov av hjälp och stöd. Hampus blev beviljad personlig assistans under pandemin och p.g.a. smittorisken tog föräldrarna till att börja med hand om assistansen själva. När det väl var dags att anställa utomstående assistenter blev det genast stora problem.


Rekryteringsproblemen handlar inte bara om att faktiskt anställa rätt personer åt Hampus utan att få verksamheten att gå runt med den personal som fanns i personalgruppen. Så fort någon blev sjuk var föräldrarna tvungna att rycka in. Detta har lett till att föräldrarna återigen sköter assistansen själva. Det känns mycket tryggare både för oss och Hampus säger Anette och Mathias och bekräftar att de träffat många andra som också har stora rekryteringsproblem.


Hur ser assistenterna själva på problematiken? Radion intervjuar f.d. personliga assistenten Marielle Hulthén Lindgren som berättar att hon på många sätt trivdes utmärkt men ändå kände att det var dags att gå vidare. Enligt Marielle är de största orsakerna till rekryteringsproblemen och att många lämnar yrket är framförallt låga löner med otrygga anställningsvillkor och dåliga tillägg för obekväm arbetstid – framförallt den låga ersättningen för jour/väntetid nattetid.


Renzo Dinegro är verksamhetschef hos Frösunda Assistans och berättar om enorma problem att rekrytera vikarier till sommaren. Vad ska göras? Med uppgiven ton berättar Renzo att Frösunda själva inte kan göra så mycket än att erbjuda bra arbetsvillkor och erbjuda mycket utbildningar.

 

Hur mycket avskräcker de skandaler som uppdagas och kopplingar till organiserad brottslighet vad gäller nyrekrytering? Det är klart att det inte ger en bra ”image” av branschen och det är väldigt tråkigt att allt positivt med vår fina frihetsreform nästan alltid hamnar i bakgrunden när personlig assistans diskuteras. Jag tror ändå inte den har en avgörande roll för de problem vi ser med rekrytering. Det handlar primärt om löner och anställningsvillkor.


Vad gäller lönerna så finansieras ju personlig assistans helt av skattepengar. Problemet med lönerna är direkt kopplade till den låga schablonersättningen. Finansdepartementet sitter därför på lösningen men hittills visar Elisabeth Svantesson inte minsta vilja att kraftigt höja schablonen och bryta med den ekonomiska misshandeln under S-MP regeringen. Jag skojar inte. Behovsbedömningarna är givetvis jätteviktiga också, vi måste ju bli beviljade personlig assistans till att börja med.


 Men även med staten som ensam huvudman och nya behovsbedömningar går assistansreformen mot en långsam men säker död om inte det finns utrymme för rejäla löneökningar. För utan assistenter spelar det ingen roll vad vi har för beslut på papperet. Utan assistenter har vi i praktiken bara ett fint dokument på papper utan konkret innehåll i våra liv.

 

Många assistansanordnare riskerar också att gå i konkurs. Det hjälps inte. Alla politiker, oavsett parti skulle givetvis blåneka men ibland får jag känslan att det verkliga syftet med underfinansieringen är att tvinga kommunerna att ta större ansvar, vilket från och med 2026 kommer innebära att de bara kan erbjuda LSS boende eller hemtjänst.


Läget blir allt mer akut men jag ger Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson en sista chans och visa att de vill bryta med S-MP regeringen innan jag plockar fram den riktigt tunga kritiken. Den sista chansen är kommande årsbudget. Blir det inga rejäla höjningar av schablonen då heller, ett minimum är med tanke på ekonomiska krisen blygsamma 4 % – då är det bara att dela ut ett stort rött kort i underbetyg även till regering Ulf Kristersson.


Från vår sida är det mycket bra att funkisrörelsen med många tunga aktörer drog igång kampanjen Rimliga villkor - det känns bara som det inte räcker till. Hur når vi fram till finansdepartementet?

Svårt att rekrytera personal

Hampus föräldrar berättarVad skulle vara mest förnedrande?

* Få assistansen indragen

 

* Inneha ett positivt beslut från Försäkringskassan men inte kunna rekrytera person och ändå tvingas be om hjälp från hemkommunen…

 

Svaret är givetvis olika från person till person - pest eller kolera. Själv tycker jag nog det skulle vara ännu värre att tvingas be om hjälp från kommunen.

 

Första reaktionen skulle bli ungefär så här. Varför ska vi hjälpa dig? Du har ju alla timmar du behöver – vårt yttersta ansvar handlar om temporära krissituationer – inte att du inte kan hitta personal som jabbar enligt schema. Vill du någon hjälp blir det i så fall gruppboende eller hemtjänst…

 

Jag befinner mig inte alls i denna hemska situation än. Jag har full bemanning och allt flyter på bra. Däremot – fortsätter den här utvecklingen finns definitivt en risk för att jag och tusentals andra kan hamna i en så desperat situation. Och jag fightas inte bara för mig själv utan alla andra som också behöver personlig assistans.


Finns fortfarande platser kvar till STIL-s seminarium i Jönköping 17 april.

Information och anmälning
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar