torsdag 1 december 2022

Oppositionens skuggbudgetar är presenterade

 Regeringen levererade sannerligen inte in i sin första budget. Nu är alla skuggbudgetar för år 2023 presenterade, blev det några positiva överraskningar? Det är Miljöpartiets oväntat stora satsningar men som helhet bjöds vi inte på något oväntat. Business as usual” med andra ord.

 

* Som väntat är Socialdemokraterna lika snåla som regeringen och höjer schablonen med samma belopp, d v s 1,5 %. S fortsätter därmed sin snart 10 år långa misshandel av schablonersättningen.

 

* Trots mycket positivt i Centerns manifest från tidigare höjer de ändå inte schablonen med mer än 1,5 %...


* Vänsterpartiet. Något bättre med en höjning på 2,2 % men fortfarande alldeles för lite.

 

* Miljöpartiet är det enda partiet som gör en mer offensiv satsning med en höjning på 5,0 % vilket är i linje med fackets lönekrav.


 

Regeringen ska ha massor med kritik men det hade inte blivit bättre med en S ledd regering heller och ska därför ha lika hård kritik som regeringsunderlaget. Vi har åtta partier i riksdagen och sex av dessa nöjer sig alltså med en förnedrande låg höjning på 1,5 %. Det enda partiet som satsar i nivå med fackets lönekrav är Miljöpartiet. Det finns därmed en massiv majoritet i riksdagen som står bakom en politik som är helt ointresserad av att tillföra resurser efter behov till assistansen. Finns det någon annan del av välfärdsstaten där så många partier talar sig varma för insatsen men i slutändan har inställningen – ”det kostar för mycket”? Jag tror inte det.

 

Hur Miljöpartiet agerat om de fortfarande suttit i regeringsställning vet vi inte med säkerhet. Mp-s insatser när de satt i regeringsställning övertygar i alla fall inte mig att de verkligen pressat S till stora eftergifter/förbättringar.

 

Även Vänsterpartiet kan man förvänta sig mycket mer av. Maj Karlsson kämpar på och förtjänar beröm för sitt engagemang. Men Vänsterpartiets insats som helhet, d v s deras faktiska politik räcker helt enkelt inte till. 1,5 % i schablonhöjning 2022 följs upp av 2,2 % 2023.

 

Jag ger ett stort, stort underkänt i betyg till alla partier som står bakom denna politik med fortsatt usel höjning av schablonen. Vänsterpartiet klarar sig lite bättre än sextetten med 1,5 % men 2,2 % är fortfarande långt ifrån godkänt. Att Socialdemokraterna är så snåla är tyvärr helt väntat. ¨ Centern? Nej, det här duger inte. Det räcker inte med att bara skriva ihop ett fint dokument. Ingenting är gratis och förbättringar kräver faktiskt mycket mer resurser, nämligen pengar.

 

 Utifrån vad man kan vänta sig utifrån det partierna säger sig stå för är jag ändå mest besviken på L och KD. SD har i slutändan andra prioriteringar än personlig assistans även om de utåt säger sig ha mycket högre ambitioner än Socialdemokraterna. KD och L kan ändå inte komma undan med argumentet att ”vi är för små”… Hade trion KD-L- SD (om nu SD menar minsta allvar) verkligen stått på sig hade de kunnat tvinga Moderaterna till rejäla eftergifter, ingen ska inbilla mig något annat i alla fall.


Riksdagspartiernas budgetar* Flera partier, åtminstone S och M hänvisar till att ”inget extra kan göras” angående schablonen innan utredningen om huvudmannaskapet är klar. Det är ett dåligt försök att försöka flytta fokus från huvudproblemet. För frågan om högre schablon har ingenting att göra med utredningen av huvudmannaskapet. Så vad handlar det då om egentligen när nämnda partier skyller på utredningen?


 

De s.k. Statsbärande partierna är de facto eniga om att assistansreformens intentioner inte ska återupprättas – den ”kostar för mycket” och de har samma syn på behovsbedömningarna… Alltså använder man sig av utredningen för att skjuta problemet framför sig. Eller mer konkret, en eventuell högre höjning av schablonen är helt beroende av hur statens nota för assistansen kommer att se ut. Blir utgifterna, enligt S och M ”alldeles för höga" blir det ingen rejäl höjning, d v s om vi inte protesterar. Alltså tyvärr en täckmantel för att inte höja schablonen som vi vill.


 

Camilla Waltersson Grönvall utrycker ändå i intervjuer förståelse för att schablonen är för låg och hon har aldrig sagt något som gjort mig arg. Fast förståelse det kommer inte hjälpa oss. Den slutliga makten över assistansreformen finns hos finansdepartementet. Hur når vi fram dit? Återigen har jag inget bra svar. Att hänvisa till att assistansreformen skapar mängder med jobb och att en stor del av bruttoutgifterna går tillbaka till staten fungerar uppenbarligen inte.

 

På oppositionens sida finns ingenting som tyder på att S håller på att byta fot. Likväl måste vi få med oss både S och M om vi ska få en hållbar lösning på assistansfrågan. Hur det ska gå till har jag dessvärre inget svar på.
* Några positiva nyheter ändå: Snart träder stärkt personlig assistans i kraft.  Ca 2000 personer beräknas assistans och kommer att betyda mycket inte minst för barn. Tyvärr tror jag inte de f.n. tänkta. anslagna medlen på 2,3 miljarder kr år 2025 räcker till. Det behövs större summor. Guppskattningsvis behövs åtminstone 3 miljarder kr, troligen mer.  

 

Många är rädda för att bostadstillägget kommer att sänkas när sjuk och aktivitetsersättningen höjs vid årsskiftet. Så blir inte fallet. Försäkringskassan förklarar:

 

Höjningen av sjuk- och aktivitetsersättningen påverkar inte bostadstillägget eftersom höjningen beror på att prisbasbeloppet höjs, och prisbasbeloppet ligger också till grund för de fribelopp som vi drar av på bidragstagarens inkomster när vi beräknar bostadstillägg, så det går jämnt ut.

 

Bostadstillägget

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar