måndag 23 september 2019

Regeringen kväver långsamt assistansreformen och horribla fördelningspolitiska prioriteringar!


Jag blir inte arg i första taget men efter att ha tagit del av regeringens höstbudget blev jag riktigt upprörd. Ilskan riktas mot både regeringen och stödpartierna. Det handlar inte bara om det faktum att assistansreformen kommer vara underfinansierad även 2020. Min största ilska handlar om fullständigt huvudlösa fördelningspolitiska prioriteringar som genomsyrar den här budgeten, mer om detta lite senare.

Beskedet i Magdalena Anderssons budget är att schablonen i assistansersättningen höjs ännu en gång med endast 1,5 % och återigen får assistansanordnarna inte kompensation för ökade lönekostnader. Schablonen för 2020 blir 304,30 kr/timme. Tittar vi lite i statistiken ser vi att sedan alliansregeringen avgick 2014 och efterträddes av (trodde många i alla fall…) mycket mer funkisvänlig regering har inte schablonersättningen höjts mer än max 1,5 % ett enda år med en bottennotering på 1,05 % 2017. Assistansanordnarna har därmed inte fått kompensation för löneökningar ett enda år som Stefan Löven varit statsminister.

Utan att ta till överord visar den här regeringen gång på gång att tillföra assistansreformen nödvändiga resurser har mycket låg prioritet och med den hela assistansreformen. Regeringen sänder ut tydliga signaler att vår rätt till självbestämmande är låg prioriterat, våra assistenters arbete värdesätts inte alls. Detta av en regering som leds av Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti ihop med Miljöpartiet och Socialdemokraterna ser sig ju själva som det enda parti som kan garantera välfärden för alla...

Regeringen motarbetar inte assistansreformen bara genom regleringsbrev och (under Åsa Regnérs tid) osmaklig smutskastning. Den underminerar även assistansreformen synnerligen metodiskt genom att år efter år underfinansiera reformen. I praktiken innebär det en långsam kvävning av hela reformen. För till slut kommer ingen vilja jobba som assistenter – utan personliga assistenter ingen assistans. Undertecknad med tusentals och åter tusentals personer blir hänvisade till kommunal husarrest eller allt sämre fungerande gruppboenden.

Finns det ingen ljusning i sikte? Om vi menar återupprättandet av assistansreformen enligt intentionerna ser det kärvt ut, tyvärr. Så här skriver Ifa i det senaste nyhetsbrevet angående prognoser fram till 2022:

Av regeringens budget framgår att prognosen för 2019 är 800 miljoner lägre än budgetpropositionen för 2019, vilket beror bland annat på att färre personer beviljas assistansersättning under året. För år 2020 föreslås i budgeten 24,45 miljarder till assistansersättningen och de kommande åren 2021-22 ökas anslaget för assistansersättningen med mindre än 1,5 % per år.'

Kort och gott – här finns inte minsta antydan till att regeringen har några planer att återställa intentionerna.
*Den snåla höjningen av schablonen är illa nog men det som gör mig mest upprörd är budgetens tokiga fördelningsprofil. Kvartetten som styr Sverige anser sig ha råd med att avskaffad värnskatt för de med högst inkomster men pengar till assistansen finns inte. Kalla mig naiv men jag trodde ändå Liberalerna skulle vara en rejäl blåslampa på regeringen vad gäller assistansen men icke. När allt kommer omkring visar det sig att prioritet nummer 1 för L är att gynna höginkomsttagare, inte återställd assistansreform. Det är uppenbart där huvudprioriteringen låg när januari överenskommelsen förhandlades fram. Kommentarer om den prioriteringen är överflödig…

Tyvärr stannar inte tokigheterna/orättvisorna med detta. Bostadsbidragen höjs rejält för ålderspensionärer med ett nytt tak på 7000 kr/månad. Alla som har sjukersättning (inkluderar många med olika LSS insatser) som ligger under en annan budgetpost som ligger under FK benämnt bostadstillägg får inte en enda kr i höjning. Taket förblir drygt 5200 kr/månad, d v s en tak skillnad på nästan 1800 kr/månad = 34 %. Regeringen fortsätter att sänka skatten för pensionärer, d v s ålderspensionärer men någon skattesänkning för personer med sjukersättning blir det inte.

Riktigt obehagligt blir det med den här formuleringen i budgetpropositionen
"Pensionen för den som har arbetat ett helt arbetsliv bör därför vara betydligt högre än nivån för grundskyddet. För att upprätthålla det s.k. respektavståndet mellan dem som arbetat och dem som inte har gjort det behöver även den allmänna inkomstgrundade pensionen förstärkas."

Vad är detta, notera särskilt benämningen ”respektavståndet”. Finansministern representerar ett parti som en gång i tiden grundades för att införa demokrati och för att bekämpa fattigdom och ojämna maktrelationer. Nu skriver Magdalena Anderssons finansdepartement alltså rakt ut att pensionsskillnaden mellan de som yrkesarbetar och de arma satar som aldrig gjort det av orsaker hen inte rår över ska vara stora. Ingen pardon, ingen medkänsla här inte, Istället att lyftas från fattigdom ska berörda personer visa ”respekt” för de rika och framgångsrika. Att L och C antagligen inte har minsta invändning mot denna råa skrivelse friar inte finansdepartementet från huvudansvaret.

Det hade varit en sak om det hade sagts av en ultralibertarian långt ut till höger i USA-s republikanska parti. Nu kommer det alltså från finansdepartementet i Sverige som styrs av ett parti som säger sig värna utsatta grupper men som i praktiken uttrycker sig direkt fientligt mot personer som är beroende av välfärdsstaten och redan befinner sig mycket långt ner på den ekonomiska trappstegen i vårt land.

Nej du Magdalena Andersson. Efter det här tar jag dig inte på minsta allvar när du pratar om att socialdemokraterna är garanten för välfärden. Du bryr dig om stora väljargrupper som är strategiskt viktiga för att behålla regeringsmakten. Mindre, resurssvaga grupper som dessutom ”kostar pengar” sparkar du bara på. Och Liberalernas omtanke för assistansen, ja det partiet har en hel del att bevisa framöver.

Stefan Löven, Magdalena Andersson, Per Bolund, Isabella Löwin, Nyamko Sabuni och Annie Lööf – ni ska skämmas allesammans!


I morgon ca 11.00 kommer jag att göra en extra livesändning på facebook om budgeten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar