onsdag 15 maj 2019

Independent Living dag i Jönköping och Ifa-s debattforum


5 maj firade IL rörelsen i Europa den Europeiska IL dagen. STIL gänget i Jönköping bestämde oss tidigt för att uppmärksamma detta, själv har jag ju nu det övergripande ansvaret för STIL-s politiska arbete i Jönköping. För att få till något riktigt bra var det nödvändigt med hjälp från huvudkontoret i Stockholm. På ett tidigt stadie bestämde vi att Jönköpings evenemang skulle bli STIL-s officiella evenemang för att uppmärksamma IL dagen och att inriktningen skulle vara situationen i Europa inför valet till EU-parlamentet.

Stockholm satte in mycket stora resurser för att hjälpa till (tack Jonas, Erika, Jamie och alla andra) vilket bland annat resulterade i att ingen mindre än Kapka Panayotova, ordförande i ENIL (paraplyorganisationen för IL föreningar i Europa) besökte Jönköping. Andra föreläsare var Margareta Persson författare till boken Gamla synsätt spökar än - funktionshinder genom tiderna som jag läste i vintras och David Lega som kandiderar till EU-parlamentet. Dagen avslutades med en debattpanel. Tyvärr fick RBU-s ordförande Maria Persdotter tacka nej.


Kapka berättade om situationen i Europa som trots alla försämringar  hos är mycket sämre än i Sverige. Allra värst är situationen i Östeuropa där stora institutioner är mycket utbredda och det finns ingenting som ens liknar en LSS lag. Mycket uppmärksammat blev nyligen situationen i Nord Makedonien som visade på en fruktansvärd misär för personer med stora hjälpbehov. Landet befinner sig på ungefär samma nivå som vi gjorde på 1920 -30-talet.


Trots att västvärlden blir allt rikare är dock trenden att utvecklingen går bakåt i hela Europa. Kapka berättade att EU betalar ut pengar från sina fonder till medlemsländer i Östeuropa som använder medlen till att bygga stora institutioner. Vem vill att EU-pengar, våra pengar ska gå till sådana projekt?

Pratade själv lite med Kapka och berättade om situationen i Sverige. Kapka hade väldigt svårt och förstå varför staten frånsäger sig ansvar och lämnar över ansvaret till kommunerna. Jag sa att det är som ett lotteri i kommunerna. I vissa fall får berörda personer mycket hjälp men i många fall ingen hjälp alls.

Margareta Persson gan ett historiskt perspektiv med ovan nämnda bok som bas. Många tror säkert att synen på personer med funktionsvariationer/normbrytande funktionalitet succesivt har förbättrats genom historien men så ser det inte ut. I själva verket har utvecklingen gått i vågor där relativt positiv syn har varvats med mycket negativare attityder. Den värsta svackan var 1900-talets första hälft med nazisternas folkmord som det värsta övergreppet mot oss. Därefter gick utvecklingen åt rätt håll igen och kulminerade ungefär vid sekelskiftet 1900/2000 talen. Därefter har det gått bakåt igen i västvärlden med välkända resultat i vårt land.

När man lyssnar på Margareta Persson är det övertydligt hur viktigt det är och känna till historien. Känner vi inte till historien så vet vi inte vilka destruktiva konsekvenser den nuvarande politiken kan få om den fortsätter. Utvecklingen måste stoppas innan den spårar ut helt. Det är alltid mycket lättare att riva ner än att bygga upp. Historien visar att det är mycket lättare att hamna på Vipeholm (den stora institutionen i Skåne som utförde mycket otäcka experiment på 1940-talet i jakten på vad som orsakar Karies) nivå än att bygga upp ett samhälle där vi verkligen är inkluderade.David Lega känner alla till som mu kandiderar i parlamentsvalet till EU. David berättade att när han blev politiker hade han inte tänkt att engagera sig i funktionsrättspolitiken då han inte ville hamna ”i ett fack”. Alla försämringar i Sverige de senaste åren har emellertid gjort att han tänkt om. David berättade att han är mycket upprörd över alla missförhållanden i Östeuropa och att EU-pengar används till att cementera ett permanent utanförskap. David anser att ett land son Nord Makedonien (tidigare Makedonien) inte ska upptas som medlem i EU när funkisar behandlas så oerhört illa.Bild: Publiken under Seminariet

Totalt sett en mycket lyckad dag där vi fick fram vad som verkligen står på spel. Vår rätt till fullvärdigt medborgarskap i Europas länder eller en permanent tillvaro på samhällets bakgård.


Jag har även som privatperson besökt Ifa-s debattforum. Tyvärr får jag konstatera att regeringspartierna gjorde bort sig totalt – vare sig S eller Mp var representerade vilket urholkade värdet på debatten. De ytterst ansvariga för moraset vi befinner oss i kunde ju inte ställas till svars. Mp var till viss del ursäktade med sin kongress men för S finns inga godtagbara bortförklaringar alls. Min reaktion direkt var:

De är för skraja för att våga försvara för alla försämringar LSS utredningen föreslår…


En viktig nyhet fick vi. Dagen innan debattforumet stod det klart att regeringen inte kommer att gå vidare med lagändringar angående sondmatning och andning som grundläggande behov. Kritiken mot att det finns så många kryphål. Alla som förlorat PA med dessa hjälpbehov får alltså vänta på hjälp. Av debatten att döma ska vi inte oroa oss för återupptagna tvåårsomprövningar på några år i alla fall…

På förhand hade jag bestämt mig att ställa följande fråga med riktning till hela debattpanelen där jag krävde ett ja eller nej svar och inga undanflykter.
Begreppet integritetsnära hjälpbehov är helt oförenligt med verkliga hjälpbehov. Det är helt oseriöst och prata om att återupprätta intentionerna så länge detta begrepp finns kvar, det måste bort för gott. Så min konkreta fråga är:

VILL NI AVSKAFFA BEGREPPET INTEGRITETSNÄRA HJÄLPBEHOV, JA ELLER NEJ?

Svaret blev positivt från Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Centern ogillar begreppet men gav inte lika klara besked. Från Moderaternas sida var svaret undvikande. Företrädaren, en Stockholmspolitiker var visserligen positivt inställd men på högsta nivån ”finns inget beslut än”.


Jag pratade också med Kristdemokraternas talesperson Pia Steensland och Liberalernas dito Bengt Eliasson om de grundläggande behoven. Hade en Socialdemokrat varit med hade det varit högprioriterat för mig. Fick ingen möjlighet att prata med Vänsterpartiets Maj Karlsson.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar