tisdag 28 maj 2019

Sammanfattning STIL DAGARNA 2019


25-26 maj var det dags för årets STIL dagar vilket var fjärde gången jag var med.

STIL dagarna anordnas alltid i slutet av maj lördag- söndag och innehåller föreningens årsmöte som kompletteras med stor middag på lördagskvällen och debatter om det aktuella politiska läget i assistansvärlden och STIL s intressepolitiska arbete. I år hade STIL bjudit in samarbetsföreningen IC Lotos från Bosnien som berättade om sin verksamhet. Någon personlig assistans som i Sverige finns inte i Bosnien. Verksamheten inriktar sig främst på att stärka självförtroendet hos ungdomar med funktionsvariationer/normbrytande funktionalitet och påverka samhället i riktning mot mer delaktighet och självbestämmande.

På det ekonomiska planet känner föreningen som alla andra assistansanordnare att effekterna blir allt större av att regeringen inte höjer schablonersättningen i takt för att täcka löneökningarna för assistenterna. Ekonomin blir därför allt mer ansträngd. STIL har också en ny ordförande. Maria Dahl slutar och ersätts av Jonas Franksson som knappast behöver någon närmare presentation för alla som är aktiva i funktionsrättsrörelsen. Min kompis och vän Jonas är en otrolig eldsjäl och kommer att bli en jättebra ordförande. Samhällsdebattören Annika Teasler valdes in i styrelsen också. Jonas påpekade också flera gånger att STIL gänget i Jönköping gör ett kanonjobb och är en utmärkt förebild hur STIL ska jobba intressepolitiskt.

Höjdpunkten för egen del var söndagens diskussions/debattpanel där jag var en av huvudtalarna ihop med Susanne Berg, Jonas Franksson, Jessica Smaaland och juristen Ola Linder. Susanne Berg inledde med att gå igenom STILs rapport om en uppdaterad LSS lagstiftning som vi kallar LSS 2.0. STIL-s utgångspunkt på vad personlig assistans ska innehålla är FN-s definitioner i de allmänna kommentarerna till Funktionsrättskonventionen artikel 19. Definitionen av vad personlig assistans är måste i en uppdaterad lagstiftning kopplas ihop med artikel 19 och de allmänna kommentarerna. Vad krävs för att assistansen ska fungera i vardagen enligt FN-s definitioner. STIL s var är tre stora K:

1.  Kvalitet – assistansanvändaren väljer själv assistent för att säkerställa att assistenten har god kännedom om personen hen jobbar för.

2.  Kvantitet – antalet beviljade assistanstimmar vara tillräckligt högt för att täcka alla behov – stora som små

3. Kontinuitet. Hjälpen ska ges kontinuerligt. D v s hjälp ska beviljas och garanteras även för behov som inte går att schemalägga.


Sedan tidigare förespråkar STIL ett statligt huvudmannaskap där enbart FK beviljar assistansersättning men kommunerna betalar lite mer än dagens 20 timmar/vecka, kanske 40-50 timmar/vecka.


LSS innehåller totalt 10 olika hjälp och stödinsatser. Varför anser STIL och Independent Living rörelsen att just personlig assistans är den LSS insats som bäst förverkligar rätten till självbestämmande? Jo, i de andra insatserna som LSS boende (gruppbostad, servicebostad eller särskilt anpassad bostad), ledsagning, daglig verksamhet, kontaktperson etcetera är hjälpen/stödet knutet till en viss plats eller tidpunkt/tidpunkter. Den personliga assistansen däremot är fri från den typen av begränsningar. Mottagaren av insatsen, assistansanvändaren har istället 100 % kontroll på vem hur, när och till vad den personliga assistansen ska användas.
Den personliga assistansen ger därför en helt annan flexibilitet jämfört med gruppboenden. Ledsagning, etcetera. Till skillnad från ett gruppboende bestämmer dessutom assistansanvändaren vem vi vill anlita att jobba hos oss.
Själv berättade jag om vad Jönköpingsavdelningen jobbar med – STIL-aktivisterna i Småland. Givetvis att bevara den personliga assistansen men även belysa att Independent Living handlar om mycket mer än bara personlig assistans – tillgänglighet, antidiskriminering, antirasism, kritik mot strukturella orättvisor etc. Alltihop i nära samarbete med huvudkontoret i Stockholm.
Jonas Franksson berättade om det politiska läget och han ser relativt ljust på framtiden. Jonas anser att vi sakta håller på att vända på den sten som rullat åt helt fel håll i många år nu. Till stor hjälp har varit att uppslutningen för den personliga assistansen i funktionsrättsrörelsen utanför Independent Living rörelsen är mycket starkare nu än den var för 10-15 år sedan. Jag är ju även vice ordförande i Funktionsrätt Jönköpings län, Jonas berättade att Funktionsrätt Riks nu står bakom LSS 2.0.

Juristen Ola Linder, verksam i Funktionsrätt Sverige och Independent Living institutet berättade om grundprinciperna i Funktionsrättskonventionen och artikel 19. För alla som eventuellt tror att konventionen kommer att göra underverk måste jag tyvärr göra besvikna. Ola Linder är inte emot att konventionen blir lag men han är tydlig med och påpeka att det inte garanterar på något sätt att rättsväsendet kommer att tillämpa den som vi önskar. Blir den lag vet vi helt enkelt inte hur svenska domstolar kommer att tillämpa konventionen jämfört med andra lagar i Svea Rikes lagsamling. Jag fick faktiskt en fråga från Ola varför jag är angelägen om att konventionen blir lag? Mitt svar var detta:

Jag är inte naiv nog och tro att allt blir perfekt bara för att CRPD blir lag. Däremot tror jag det skulle vara ett mycket bra hjälpmedel och hänvisa till konventionen som lag när vi
1. Kämpar för en assistansreform och LSS lag enligt intentionerna
2.  Sätta press på staten att ta konventionen på allvar
3. Använda konventionen i rättstvister

Bild: Från Söndagens debatt/diskussionspanel. Från vänster:

Mona Esbjörnsson, Ola Linder, jag själv och Jonas Franksson

I samband med diskussionerna om konventionen berättade jag att Jönköpingsavdelningen har planer på att uppmärksamma artikel 19 i samband med FN-dagen 24 oktober. Ola rekommenderade att vi så fall även lyfter artikel 4 som handlar om vilka åtagande staterna har som undertecknat konventionen.

Under dessa dagar blir det också mycket samtal med personer jag träffar väldigt sällan annars. Jonas och delar av kontorspersonalen som Erika Wermeling och Sabina Soldati pratar jag ofta med i telefon, Jonas kommer också till Jönköpingskontoret flera gånger per år. I år var det mycket samtal med Tinna Romlin Wooremaa som är andre vice ordförande i styrelsen.Oerhört inspirerande att jobba för den här föreningen med så många profiler - Jonas, Lotta, Susanne, Mona, Jamie, Jessica och många andra. Och så givetvis Mr. STIL själv Bengt Elmén som varit med sedan starten 1984.


Det här var det sista stora evenemanget jag deltar i innan sommarledigheten. Jag bloggar som vanligt fram tills månadsskiftet juni/juli och tar sedan semester på 5-6 veckor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar