onsdag 22 maj 2019

Tillgängligheten för att kunna rösta vid våra allmänna val måste bli mycket bättre


På söndag är det dags för val till EU-parlamentet. Själv förtidsröstade jag i tisdags. Den allmänna rösträtten är ett grundfundament i varje demokratiskt samhälle. I Sverige brukar valdeltagandet vara högt i riksdagsvalet men betydligt lägre i EU-valet. I funkisrörelsen kretsar debatten dels i regel om ett allmänt lågt valdeltagande och dels att många vallokaler har bristande tillgänglighet, då avses i regel bristande fysisk tillgänglighet. Jag väljer här åtminstone delvis andra vinklingar på en tillgänglighet som definitivt måste bli bättre.

I regeringsformen är inte bara den allmänna rösträtten garanterad, en annan viktig grundbult är valhemligheten, d v s när vi väljer vilket parti och personer som ska representera oss i Riksdagen, Regionerna/Landstingen, Kommunerna och i EU ska vi inte tvingas att uppge för någon annan vilket parti vi röstat på, det avgör vi själva. För personer med en rad olika funktionsvariationer gäller i praktiken inte valhemligheten. Jag är själv en av ett mycket stort antal personer som behöver hjälp för att stoppa in valsedeln i kuvertet. För egen del har jag så bra relation med mina assistenter att det är inget problem för mig men oavsett det – valhemligheten gäller inte för min del – jag kan inte rösta utan att röja valhemligheten.

OK för mig men många tycker säkert detta är mycket obehagligt, jag blir inte det minsta förvånad om många t.om avstår att rösta på grund av detta.  Att valdeltagandet bland funkisar är lågt är välkänt men vad jag vet finns det inte så mycket forskning till varför det är så. Själv tror jag röjandet av valhemligheten definitivt är en faktor, en annan att många av oss är helt beroende av färdtjänsten för att överhuvudtaget kunna ta sig till en vallokal.

Hur ska det lösas så att förutsättningarna åtminstone blir mycket bättre? Den rent fysiska tillgängligheten måste givetvis bli bättre så att alla vallokaler verkligen är tillgängliga. För att skydda valhemligheten för fler är min lösning att utnyttja teknikens möjligheter. Idag gör vi allt möjligt på nätet vad gäller vardagssysslor, allt från att fylla i blanketter, beställa diverse varor till hemmet till att deklarera. Det borde inte vara så svårt att skapa ett system där vi kan rösta via Internet. Jag tänker mig då att vi får en engångskod från valmyndigheten som används som inloggning. Själva valet verifieras sedan med bank-id eller mobilt bank-id. Nätsajten måste naturligtvis vara konstruerad så den är tillgänglig för olika typer av funktionsvariationer och hjälpbehov.

För de som ändå vill rösta i vallokal. Är inte själva systemet med papperslappar lite gammalmodigt? Vad gäller tillgänglighet och bättre möjligheter att skydda valmöjligheten för vår del måste det finnas ett bättre system om bara vilja finns. Jag pratade med en kompis om detta som förespråkade följande lösning:
Så länge vi har papperslappar är det omöjligt att skydda valhemligheten. Dennes lösning är att ersätta papperslapparna med röstning via avskärmade dataskärmar.

De system jag skissat på är inte perfekta, det vet jag. Det är kanske omöjligt att garantera valhemligheten för alla när det finns så många varianter av hjälpbehov. Däremot är jag övertygad om att med teknikens hjälp skulle många, många fler än idag inte behöva röja sitt val när vi utnyttjar vår demokratiska och mänskliga rättighet. Oavsett om vi röstar via nätet i vårt hem eller mobilen eller på det vanliga sättet i en vallokal.
EU har tagit ett beslut som ökar tillgängligheten inom bland annat it, banktjänster och telekommunikation. Däremot påverkar den nya lagen inte kraven på fysisk tillgänglighet och små företag omfattas inte heller. Den nya lagen måste bli del av medlemsländernas lagstiftning inom tre år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar