måndag 12 november 2018

Nu har jag fått nog av Kommunals alla onyanserade angrepp mot assistansreformen


Gör om och gör rätt. Jag tror att 90 procent av alla med personlig assistans skulle må 1000 procent bättre av att ha en servicebostad eller genom bo i en gruppbostad. Du ringer när du behöver hjälp. Men personal går till nästa brukare när du är nöjd.

Josefin Pettersson – debattartikel i Kommunalarbetaren juni 2017


Många hade säkert hoppats att facket skulle vara en allierad i vår gemensamma kamp för rätten till självbestämmande. I själva verket är verkligheten att Kommunal är en mycket aktiv part i smutskastningen och därmed motståndet mot assistansreformen.


Jag är helt enig med facket att alla assistenter ska ha en bra arbetsmiljö med bra löner, kollektivavtal med mera. Självfallet finns usla anordnare, assistenter som behandlas illa, brukare som är skitstövlar osv. Missförhållanden finns emellertid överallt i samhället. Jag förnekar därför inte att det finns problem, det gör det.

 Det jag vänder mig så starkt emot är att Kommunal gång på gång tar upp de värsta exemplen som går att hitta och utan någon som helst nyans smutskastar hela assistansbranschen som ett genomruttet träsk där maktfullkomliga brukare och giriga privata anordnare utöver ett gemensamt förtryck mot assistenterna som, enligt Kommunal tycks sakna rättigheter. Jag kan inte se annat än att det främsta syftet är att underminera allmänhetens syn på vår fantastiska reform.

Kommunals motstånd mot personlig assistans är emellertid inget nytt, den har funnits lika länge som Independent Living rörelsen och efterhand en samlad funktionsrättsrörelse kämpat för rätten till personlig assistans. Varför är då Kommunal motståndare mot rätten till självbestämmande enligt LSS intentioner för en utsatt grupp personer? Ska inte Kommunal som en del av arbetare rörelsen känna sympati för andra utsatta grupper, det som ett finare ord kallas solidaritet? Svaret är att Kommunals syn på vad personlig assistans handlar om står väldigt långt från funktionsrättsrörelsen och LSS intentioner. För oss är det en självklarhet att personlig assistans är ett verktyg för att, trots våra funktionsvariationer kunna forma våra liv på egen hand. För Kommunal är emellertid yrket personlig assistans som vilket annat vårdyrke som helst.

Då uppstår också en viktig maktdimension i våra vitt skilda åsikter vad PA handlar om. Ett utpräglat vårdperspektiv ger nämligen med automatik mer makt till vårdgivaren än den som mottar hjälpen. Kort och gott facket ogillar LSS lagens konstruktion, det ger oss för mycket makt över våra liv. En annan faktor som jag är 100 % säker på spelar in är vänster-höger konflikten om vinster i välfärden. Om det inte går att avskaffa personlig assistans så ska åtminstone hela verksamheten kommunaliseras. Mina åsikter om vinstfrågan har jag berört i tidigare blogginlägg och som ni vet är jag totalt emot ett kommunalt monopol som assistansanordnare.

Genom mina kontakter i FUB vet jag också att det emellanåt uppstår starka konflikter mellan facket, FUB och de som bor i gruppboende. Konflikterna brukar handla om arbetsmiljö och, givetvis maktbalansen mellan de som bor i gruppboenden och personalen. Man kunde förvänta sig att Kommunal skulle reagera efter Uppdrag gransknings reportage om de förfärliga missförhållandena i gruppboende runt om i landet. Jag har inte hört ett ljud. Är facket nöjda med sakernas tillstånd – att personer som inte kan försvara sig vanvårdas å det grövsta och är oändligt långt ifrån goda levnadsvillkor enligt LSS intentioner?

Kommunal är LO-s största medlemsförbund och därmed en viktig del av arbetarrörelsen. Margareta Persson som själv varit aktiv Socialdemokrat riktar i sin bok Funktionshinder genom tiderna hård kritik mot arbetarrörelsens syn på personer med funktionsnedsättningar. Margareta Persson menar bestämt att arbetare rörelsen aldrig visat någon genuin solidaritet med vår grupp och många andra utsatta grupper. Stor skillnad från funktionsrättsrörelsen som visar empati med alla utsatta och marginaliserade grupper i samhället.

Den så omtalade solidariteten har, enligt Margareta Persson bara omfattat den egna gruppen. Och dessutom visar Margareta Persson att socialdemokratin historiskt sett haft en tveksam människosyn på personer som inte kan försörja sig själva. Grundinställningen har varit att kan du inte jobba så ska samhället ha mycket makt över berörda personers liv. Hur mycket av de här tankegångarna har spillt över till facket? En hel del tror jag, tyvärr. Banden mellan LO och det socialdemokratiska partiet har alltid varit mycket stark.

Jag har alltid eftersträvat dialog med Kommunal för ökad förståelse för vår utsatta situation och åtgärder för att garantera en bra arbetsmiljö men efter det senaste angreppet i en debattartikel i Aftonbladet förra veckan har jag passerat den gräns som brukar kallas ”droppen som fick bägaren att rinna över”. Jag har fått nog av smutskastning nu. Debattartikeln som är en lång utläggning av miserabla arbetsmiljöer är, som vanligt mycket generaliserande där assistansbranschen utpekas som en mardröm för arbetstagaren. Den är visserligen inte det värsta som Kommunal publicerat, ”värstingen” anser jag fortfarande är nämnda Josefine Petterssons debattartikel i KA som är ett generalangrepp mot hela reformen. För mig handlar det om att om att Kommunal med angrepp efter angrepp passerat alla rimliga gränser vad gäller smutskastning av reformen.
'
Vill Kommunal avskaffa hela assistansreformen? Med debattartikeln i KA 2017 samt alla andra angrepp anser jag att jag har tillräckligt med fakta för att konstatera – det finns starka krafter i facket som verkligen vill det. Josefine Pettersson var visserligen en enskild debattör men jag är 100 % säker på att debattartikeln aldrig publicerats i Kommunals medlemstidning om det inte fanns ett mycket stort antal personer som delar hennes uppfattningar.


Så länge Kommunal ser PA enbart som ett vårdyrke och i praktiken starkt ifrågasätter vår rätt till självbestämmande enligt lagens intentioner med ett totalt ensidigt fokus på arbetsmiljön och enligt facket ojämna maktförhållanden finns ingen som helst mening med en dialog.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar