måndag 10 oktober 2022

Alla finansministrar tycker assistansreformen ”kostar för mycket”

 Idag är Magdalena Andersson den enda finansminister som öppet sagt (2015) att regeringen vill spara pengar på statlig assistansersättning. I praktiken har emellertid finansministrarna, både röda och blå alltid (om än inte lika öppet som Magdalena Andersson) ifrågasatt statens nota för assistansersättningen. Historien förskräcker, finansministrar och personlig assistans är en riktigt dålig kombination…


Förra veckan lyssnade jag på ett flera år gammalt reportage i Sveriges Radio om hur assistansreformen blev verklighet. Där framgår tydligt att det fanns starka krafter i den borgerliga regeringen 1991-1994 som av kostnadsskäl var mycket skeptiska till reformen. Inte så att Moderaterna, Centern och Moderaterna var emot idén i sig – men det fick inte kosta för mycket... Statsminister Carl Bildt ska enligt programmet sagt – ”de handikappade får vänta när ekonomin är så dålig”. Finansminister och Bengt Westerbergs partikollega Ann Wibble kunde tydligen på sin höjd acceptera en nedbantad version av Bengt Westerbergs stora reform och ifrågasatte den beräknade kostnaden på drygt 2 miljarder kr.


Hur mycket ”assistansen får kosta” var alltså en het fråga innan reformen ens blev verklighet. Bengt Westerberg stod emellertid på sig och till slut gav Ann Wibble med sig, emellertid med ett viktigt förbehåll. Redan efter ett år skulle kostnaden för assistansreformen utvärderas och det skrevs t.om in i den proposition som låg till grund för LSS skulle kostnaden utvärderas redan efter så kort tid. Detta var okänd fakta för mig.


Med tanke på det starka motstånd som fanns måste det betraktas som ett mirakel att det överhuvudtaget blev en rättighetslag och assistansreform. Jag vågar med stor sannolikhet säga att utan Bengt Westerberg hade det aldrig gått.


Hur assistansreformen blev verklighet


När ett år förflutit efter att LSS trädde i kraft 1994 hade Sverige fått en ny regering och finansminister Göran Persson inledde en hårdhänt och osentimental hårdbantning av statens utgifter för att ”sanera” Sveriges ekonomi. Utgifterna för Assistansreformen hade blivit betydligt dyrare än Bengt Westerberg beräknat så det var givet att den nyfödda reformen hamnade i skottgluggen. Följden blev en utredning som föreslog mycket stora försämringar, bland annat kommunalisering. Vad hade resultatet blivit med en fortsatt borgerlig regering? Kom ihåg – kostnaden skulle ju utvärderas efter ett år men rimligen hade Bengt Westerberg protesterat högt mot stora försämringar. Efter stora protester drogs de allra flesta besparingsförslagen tillbaka men en ”nymodighet introducerades – grundläggande behov. Detta visade sig många år senare få stor betydelse när framtida finansministrar ville skära i utgifterna.


Tioårsperioden 1997-2007 var emellertid hyffsat lugna. Visst diskuterades kostnaden och det kom förslag om besparingar men som helhet fungerade lagen ganska bra. Om jag minns rätt föreslogs det ändå att maxtaket för kommande utgifter skulle sättas till 20 miljarder kr. I slutet av perioden intensifierades kostnads och fuskdebatten. 2007 får betraktas som en vattendelare, efter det började det gå åt fel håll men vad hände egentligen 2007?


2006 fick vi en ny regering med Fredrik Reinfeldt som statsminister och Anders Borg blev finansminister. Det som hände 2007 var att Försäkringskassan introducerade ett nytt begrepp ”integritetsnära hjälpbehov”. Därmed skulle det bli svårare att bli beviljad assistansersättning. 2008-2009 drabbades världen av den svåra finanskrisen och skatteintäkterna sjönk snabbt. Mycket ”lägligt” kom så den oerhört viktiga domen Regeringsrätten (målnummer 5321-07) som bekräftade FK-s nya tolkning av grundläggande behov. Alla försämringar som skett efter det bygger vidare på denna dom, den är helt central. Fram tills valförlusten 2014 gjorde regeringen Reinfeldt ingenting för att rätta till den numer verklighetsfrånvända tolkningen av vad som är ett grundläggande behov. Parallellt tog fusk och kostnadsdebatten mer fart och regeringen med Försäkringskassan som främsta språkrör deltog gärna.Heja Olika har gjort en mycket gedigen sammanställning av vad som hänt i assistansvärlden i jakten på fusk och besparingar från 2010 till nutid. Några exempel från perioden 2010-2014.


2011 Mest spektakulära har brotten inom personlig assistans varit. Fejkade funktionsnedsättningar eller felaktiga fakturor i kombination med falska anställningar har renderat mycket höga ersättningar skriver dåvarande Socialförsäkringsminister och kommande statsminister Ulf Kristersson i en debattartikel i DN. Försäkringskassan hävdar att fusket 2010 uppgick till 1-2 miljarder kr.


2012 Susanne Billum presenterar sin s.k. fuskutredning och hävdar att 9-15 % av all utbetald assistansersättning är fusk. Utredningen föreslår en rad åtgärder för att stävja fusk och ”överutnyttjande”. Ett av de mest långtgående förslagen är ett stopp för anhöriga och gode män att vara assistenter”. Hade i praktiken saboterat hela reformen men regeringen säger ändå nej. Däremot ges möjlighet att göra oanmälda hembesök. Kritiken är massiv men regeringen backar inte.

 ¨

2013-2014 Folkpartiet säger att jakten på fuskare och kriminella har gått för långt men i regeringens politik märks ingen skillnad. 2014 inleds också en lång rad år där schablonersättningen understiger 2 % och där schablonökningen inte räcker till löneökningarna.

 

Källa Assistanskoll.se


Regeringen får p.g.a. besparingar i assistansen kritik från FN. Ansvarig Minister i alliansregeringen Maria Larsson avfärdar kritiken helt och hållet. I september efterträds alliansregeringen av en regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

 

Efter 2014

 

2015 Magdalena Andersson meddelar att regeringen ska spara pengar på assistansersättning och sjukpenning

 

Nytt regleringsbrev till Försäkringskassan med direktiv att ”bryta kostnadsutvecklingen i assistansersättningen”. I klartext – krav på sänkta kostnader

 

2016-2017. En massiv och djupt osmaklig kampanj ytterst styrd från regeringen om skenande kostnader och mycket omfattande kriminalitet. Till följd av besparingarna förlorar flera tusen personer statlig assistansersättning. Stopp på tvåårsomprövningarna hösten 2017.

 

2020 För första gången sedan 2014 täcker ökningen i timmschablonen löneökningarna.

 

2022 Regeringen avfärdar tilläggsdirektivet från Riksdagen att även utreda förändrande behovsbedömningar. ”För ”komplicerat” hävdar socialminister Lena Hallengren. Underförstått – det skulle kosta för mycket…

 

Anm: Rent formellt om än motbjudande begår regeringen inget lagbrott då den enligt Regeringsformen har två år på sig att återkoppla till Riksdagen.

 

Sammanfattningsvis tycker jag det löper en röd tråd från reformens tillkomst till nutid. Ingen ifrågasätter själva assistansreformens existens men att faktiskt betala för den – ja då blir det riktigt jobbigt vem som än styr finansdepartementet. Assistansen är bra men någon annan får betala…

 

Kommande regering och finansminister

 

När Ulf Kristersson blir statsminister kommer Elisabeth Svantesson bli finansminister. Med tanke på hur finansministrar brukar behandla assistansreformen, det ekonomiska läget mm finns få, om än några anledningar till optimism. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar