onsdag 20 april 2022

Granskning av Socialdemokraternas och Moderaternas partiprogram och faktiska politik del 1

 Jag ska i två blogginlägg granska Socialdemokraternas och Moderaternas partiprogram inom LSS. Vad säger sig stå för och hur ser deras politik ut i praktiken? I Sverige är statsministern antingen socialdemokrat eller moderat. Ska det bli någon stabilitet i LSS lagstiftningen måste dessa partier ändra sig. Det är S och M som är de stora bromsklossarna.

Jag börjar med Socialdemokraterna eftersom de styr Sverige.


På S hemsida och partiprogram finns faktiskt ett långt stycke om funktionsrätt och vad partiet säger sig stå för. Här kan vi läsa bland annat följande:

För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.


Reformera LSS för att få en tydligare lagstiftning som ger bättre möjligheter till barn och vuxna med funktionsnedsättning att leva självständiga liv och vara delaktiga i samhällslivet


 Människor som behöver hjälp för att leva ett fritt och oberoende liv ska få det – LSS ska även i fortsättningen vara en rättighetslagstiftning.


LSS (Lagen om stöd och service) och assistansersättningen har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många med funktionsnedsättning. Alla som har behov av stöd och service ska ha rätt till detta genom den lagstiftning som finns i vårt land. Vi slår vakt om LSS och assistansersättningen. Det har blivit tydligt att dagens lagstiftning inte duger. Det gäller även frågan om på vilket sätt man ska ha rätt till hjälp för att äta och att andas. Därför vill vi ändra lagen. LSS är till för människorna som behöver stöd, när det inte fungerar behöver vi politiker agera.


S funktionsrättspolitik enligt partiprogrammet.


Jag menar att om partiprogrammet tillämpats i praktiken hade situationen varit mycket bättre än den är. Faktum är att det finns ett kongressbeslut från 2018 om jag minns rätt som faktiskt säger att LSS intentioner ska återupprättas. I faktisk politik är emellertid läget annorlunda. Regeringsformen är tydlig –  regeringen styr riket! Det är därför odiskutabelt att det är S regeringen som har huvudansvaret för att vi har en dysfunktionell LSS lag eftersom de nu styrt Sverige sedan 2014. Moderaterna är dock delskyldiga, mer om detta i nästa blogginlägg.

Historiskt sett har S, oavsett vad som står i partiprogrammet aldrig omfamnat LSS lagen fullt ut, det gäller från remisstadiet (här inkluderar jag också viktiga sidoorganisationer som LO) till nutid. Redan efter några år efter att assistansreformen blev verklighet ville den nya S regeringen göra stora besparingar, det mesta stoppades. En stor förbättring har dock genomförts av en S regering. Fram tills 2001 fick vi bara behålla vår assistans fram tills 65 årsdagen sen var det slut. Sedan dess får vi behålla den livet ut. Fortfarande går det emellertid inte att bli beviljad PA efter 65 årsdagen.


Jag har sedan hösten 2015 skrivit oerhört mycket om regleringsbrevet och allt som skedde åren 2015-2017. Ska inte göra någon längre utläggning här men att ställa våra behov mot desperata flyktingar var fullständigt oacceptabelt, liksom den osmakliga ”vi kostar för mycket och det fuskas överallt” kampanjen som styrdes från socialdepartementet med finansdepartementet som ”beställare”. Att vi kostar för mycket påstod även alliansregeringen men S regeringen med Åsa Regnér som främsta talesperson skruvade emellertid upp kampanjen ytterligare ett antal steg så att den nådde direkt obehagliga nivåer.


Åsa Regnér var emellertid inför valet 2018 en så stor belastning att hon avlägsnades från sin post och ersattes av Lena Hallengren. Lena Hallengren är långt ifrån perfekt men jämfört med olyckan Åsa Regnér tycker jag ändå är det ändå stora förbättringar i attityden mot oss.


Så har vi Magdalena Andersson som ju var finansminister när regleringsbrevet skrevs. När hon höll sin regeringsförklaring som statsminister nämndes faktiskt assistansen som ett område som skulle stärkas. Någon verklig ambitionsnivå presenterades emellertid inte. Inför valet kan Magdalena Andersson faktiskt hävda att regeringen stärkt den personliga assistansen när regeringen meddelat att Stärkt personlig assistans ska genomföras. Dryga 3 miljarder kr årligen är ”utlovat hittills. När egenvårdslagen dessutom träder i kraft innebär att ytterligare flera miljarder kr till kommer att tillföras och flera tusen personer återfår sin personliga assistans.


 Det tål att upprepas gång på gång – regeringen har inte presenterat förslag som går till bottnen med de riktigt grundläggande problemen. Behovsbedömningarna  ska inte ändras, åtminstone finns det inga planer på det. Till det kommer pinsamt låga höjningar av schablonersättningen som underminerar möjligheterna att anställa och behålla personalen. Att det verkligen i mitten av april 2022 saknas genuina ambitioner att återupprätta intentionerna visas på flera sätt:

Inga besked om att ändra behovsbedömningarna


·   Inget besked om att stoppa tvåårsomprövningar sin nuvarande form för gott.


·   Fortsatt underfinansiering av reformen med usel höjning av schablonersättningen.


·   Inget tydligt ställningstagande från regeringen mot kommunalisering. Allt talar dock för att vi inte behöver vara oroliga för kommunaliseringsspöket – beskeden från utredaren Lars Lööw är mycket tydliga.För att summera S politik. Ambitionerna enligt partiprogrammet och kongressbeslut är betydligt bättre än vad som ofta framställs. Det är emellertid den förda politiken som verkligen räknas, fina ord på ett papper räcker inte. Och då för S en politik som ligger långt under de officiella ambitionerna. Det är en politik som lätt till att tusentals personers liv slagit i spillror (räknar vi med anhöriga tillkommer många tusen personer) och att vi som fortfarande har personlig assistans är livrädda för Försäkringskassan.


 I valrörelsen tycker jag det är viktigt att påpeka att S är långt ifrån att leva upp till sitt eget partiprogram. I nästa blogginlägg ska jag granska Moderaterna.Bild: Här berättar jag om det verkliga syftet med LSS i föreläsning vid Ädelfors folkhögskola

Jag sitter i min perrmobil vid ett bord med blå powerpoint i bakgrunden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar