måndag 21 oktober 2019

Lagförslaget om sondmatning och andning är vid närmare granskning provocerande uselt


Regeringen har "marknadsfört" lagändringen om sondmatning och andning som grundläggande behov som att rätten till personlig assistans stärks. För en liten grupp, ett hundratal personer stämmer det troligen (det finns några oklara formuleringar i lagförslaget) men jag håller med Jonas Franksson, för gruppen med personlig assistans som helhet är det nattsvart.

Att stycka upp de grundläggande behoven ytterligare, där hjälpbehoven för sondmatning och andning ska bedömas som en helhet och övriga fem behov INTE gör det är en absurditet i sig. Givetvis helt oförenligt med LSS intentioner, Funktionsrättskonventionens artikel 19 och allmänt rättsmedvetande. Den främsta anledningen till att lagändringen, om den genomförs troligen slår stenhårt mot alla som inte berörs av andning och sondmatning är detta:

Den dom från Regeringsrätten/HFD från 2009 som jag och tusentals andra anser är fundamental att göra irrelevant för att nå en återupprättad assistansreform föreslås ISTÄLLET få en central roll i den nya lagtexten! Det är fullständigt oacceptabelt och vittnar om regeringens totala ointresse för att åtgärda alla problem som finns. Så här föreslås det stå i den nya lagtexten LSS § 9f sid 4:
Med personlig assistans enligt
9 § 2 avses personligt utformat
stöd som ges av ett begränsat
antal personer åt den som på
grund av stora och varaktiga
funktionshinder behöver hjälp
med andning, sin personliga
hygien, måltider, att klä av och
på sig, att kommunicera med
andra eller annan hjälp som
förutsätter ingående kunskaper
om den funktionshindrade
(grundläggande behov). Ett
sådant behov kan ge rätt till
personlig assistans till den del
hjälpbehovet är av mycket privat
och integritetskänslig karaktär.
När det gäller andning och
måltider i form av sondmatning
ska dock hjälpbehovet beaktas
oavsett dess karaktär.

Det som sker med denna lagtext är att en dom och tolkningen av den som en enig funkisrörelse anser strider mot både LSS och funktionsrättskonventionen vinner "laga kraft" även i själva lagtexten. Vi kan inte längre hänvisa till att det saknas stöd för domen i lagen - nu ska det skrivas in svart på vitt.

Det i sin tur gör det mycket svårare för oss att driva igenom de ändringar som behövs. Rent krasst (förhoppningsvis omedvetet) föregår därmed regeringen våra krav att göra Funktionsrättskonventionen till lag. Det blir så som jag bedömer det extremt svårt att driva igenom konventionen som lag om det här går igenom.
Det är också åtminstone potentiellt ett allvarligt hot mot stoppet på tvåårsomprövningarna.  Med den nya LSS § 9f skulle regeringen och FK kunna hävda att ”nödvändiga lagändringar” är på plats nu för att, enligt Socialförsäkringsbalken kap 51 återuppta dessa. I praktiken tror jag ändå risken är liten. Bland annat därför att Socialdemokraterna går uselt i opinionsundersökningarna och kommer troligen fortsätta att göra det. De vågar knappast ta risken att få en funkisfientlig debatt på halsen som blir följden när tusentals personer sparkas ut från den statliga assistansersättningen.
Det finns minst en viktig aspekt till i det horribla förslaget att skriva in 2009 års dom om definition om vad som är ett grundläggande behov. Under alla år från domen 2009 (målnummer 5321-07) har våra politiker frånsagt sitt ansvar och bara skyllt på domstolarna. Nu lämnar de denna ståndpunkt och accepterar domens innehåll och de oerhörda konsekvenserna, åtminstone regeringspartierna Jag kan inte tolka det på annat sätt när det nu ligger ett lagförslag att cementera domens definitioner och dess konsekvenser i lagtexten.
 Detta måste stoppas och jag är optimist eftersom jag utgår ifrån att en enig funkisrörelse förkastar lagförslaget när det går ut på remiss. Förslaget är för dumt, för verklighetsfrånvarande och för provocerande. Så nej, bara funkisrörelsen har enad front kommer det inte gå igenom. Trots att det hjälper en mindre grupp är det här lagförslaget som helhet för alla assistansanvändare faktiskt ännu sämre än det lagförslag regeringen tvingades dra tillbaka och de kommer att tvingas att göra samma sak igen med förslaget om 2009 års dom.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar