måndag 18 mars 2019

Kristianstad kommun vill ta bort assistansen för Kim Svensson och utnyttjar HFD-s domar och FK-s tolkningar maximalt


Kim Svensson, 30 år gammal är en av alla olyckligt lottade som drabbats av det kommunala självstyrets oförutsägbara nycker. DN rapporterade om Kim Svenssons desperata situation förra veckan.
Kim har en CP – skada och har varit beviljad kommunal assistansersättning med 54 timmar/vecka. I en omprövning vill nu kommunen dra in ALL assistansersättning.
Medan vi ropar på rättigheter, FN konventioner och allmän medmänsklighet jobbar staten och kommunerna mycket mer raffinerat än så. De är mästare på att hitta kryphål i LSS och de facto finns det gott om det om man vill försämra för oss.
Kim Svenssons assistans har uppenbart omprövats. Men finns det inte ett stopp på omprövningar? Svaret är att stoppet på tvåårsomprövningar tills vidare gäller ENBART statlig assistansersättning. Kristianstad begår rent juridiskt inget brott när Kims assistans omprövas.
I det kommunala självstyrets namn står det kommunerna fritt att själva skapa bedömningskriterier för hur ett assistansbehov ska bedömas, något Kristianstad av allt att döma utnyttjar till att vara så restriktiva det bara går.
Kim behöver omfattande hjälp vid måltider men enligt den ökända domen i Regeringsrätten (numer Högsta Förvaltningsdomstolen) 2009 är måltider INGET GRUNDLÄGGANDE BEHOV, undantaget är om personen behöver matas. Alltså inget grundläggande behov för KIM och därmed NOLL timmar i hjälp för grundläggande behov.
Samma sak med toalettbesöken. Hjälpen måste vara integritetsnära enligt Domen 2009 (hud mot hud). FK tillämpar detta som att toalettbesök enbart är integritetsnära vid förflyttningar till och från toalettstolen, resten är "passiv tid" och ger inga assistanstimmar för grundläggande behov. Kommunen går av allt att döma helt enligt Försäkringskassans tolkning. Vad gäller assistans för transporter vid aktiviteter utnyttjar kommunen troligen det faktum att delar av transportdomen 2017 fortfarande gäller, den del som säger att ingen assistans ska beviljas vid transporter om det inte finns ett "kvalificerat hjälpbehov" under resan.
Summan av allt detta blir att denna kommun anser att eftersom Kims grundläggande behov är så lågt behöver ingen assistans beviljas alls! Givetvis i strid mot allt som var grundtanken med LSS lagen och LASS (Lagen om assistansersättning). Vad jag anser om att kommunerna ska vara ensam huvudman för assistansersättningen vet ni alla. Här lägger jag bara till- Kims situation och Nora Eklöv som fick flytta hem till Öland när Stockholms kommun inte beviljade PA räcker gott som bevis för mig – kommunerna är direkt olämpliga som huvudman för assistansersättningen!

Några saker är emellertid oklara i artikeln. Ingenting nämns av Försäkringskassans roll tidigare. Antalet beviljade timmar från kommunen är påfallande lågt med tanke på Kims diagnos och de hjälpbehov som beskrivs. Min gissning är att han blivit utslängd från den statliga assistansersättningen och blivit beviljad PA av hemkommunen istället. Det gällande beslutet är troligen inte tillräckligt för att på långa vägar tillfredsställa Kim Svenssons verkliga behov av hjälp och stöd. Ändå vill kommunen dra in allting nu.
Hårda sparkrav i kommunerna generellt och inte minst på socialnämnderna är en mycket vanlig företeelse runt om i landet. Så jag googlade lite för att ta reda på hur det såg ut i Kristianstad. Det behövdes inte många minuters efterforskning innan jag kunde konstatera – att kommunen ska spara mycket pengar. Här är en länk för att få en uppfattning av problemet. Själva artiklarna är dock låsta. 
 Kristianstad är ändå inte ens värst i klassen bland kommunerna i Skåne. Så här rapporterar lokalmedia från Hässleholms kommun:
Personalminskningar, nedläggningar och sammanslagningar väntas i kommunens verksamheter kommande år.
Alliansens budgetförslag för 2019 är en lång rad tuffa besparingar på i stort sett allt.
Det saknas 400 miljoner kronor till 2022. Det motsvarar en skattehöjning med fyra kronor.
Stora besparingar i Skånes kommuner
 I teorin ska LSS som rättighetslag, oavsett insats vara skyddad från besparingar p.g.a. dålig ekonomi. I praktiken ser det helt annorlunda ut. När ekonomi ställs mot rättigheter förlorar alltid rättigheterna. I vårt fall beror det främst på följande saker¨.
·   år rättighetslag har inte alls samma legitimitet som föräldraförsäkring, sjukförsäkring, fri utbildning etc. Därför blir den extra sårbar när det kommer rapporter dels om ”fusk” och ”skenande kostnader”, Här finns mycket pengar att spara! och dels kommunerna som klagar både på inskränkningar i det kommunala självstyret och höga kostnader
·  Reformen ändrar maktbalansen till vår fördel gentemot de som har makten att bevilja hjälp och stöd
·  Vi utgör en liten och resurssvag grupp i samhället som många gånger har svårt att föra sin talan själva.

 De som får betala priset är de som verkligen behöver hjälp från samhället är personer som Kim Svensson.
Det är dock odiskutabelt att många kommuner runt om i landet kommer få allt större problem att finansiera sina åtaganden i välfärden kommande decennier men då gäller det att skaka fram lösningar på problematiken – inte att genast dra åt snaran på de som behöver samhällets stöd mest.

Anm. Eftersom alla inte har tillgång till DN-s digitala upplaga avstår jag från att lägga ut en länk om Kim Svensson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar