tisdag 26 juni 2018

Sammanfattning av demonstrationen i Jönköping 17 juni


Söndagen 17 juni anordnade STIL, VIMPA och Funktionsrätt Sverige Jönköpings län en demonstration till stöd för rätten till personlig assistans och goda levnadsvillkor enligt LSS intentioner. Samma dag anordnades en stor manifestation i Stockholm och eldsjälarna i Jönköping kände att vi ville göra något själva. Vid de landsomfattande demonstrationerna i december blev det tyvärr ingen demonstration hos oss beroende på att eldsjälarna var mycket trötta, nu bestämde vi oss snabbt för att anordna en stödmanifestation. Det är ju så viktigt att assistansreformens och LSS framtid blir en valfråga.

Vårt budskap var: Personlig assistans – rätten till eget liv. Vi ville att alla som berörs – vi assistansanvändarna, anhöriga och våra personliga assistenter skulle komma till tals. Allt fokus låg alltså på vad assistansen betyder för vi som berörs och de katastrofala konsekvenserna för de som drabbats av neddragningarna. Jag var en av talarna. Mitt eget tal var en modifierad version av mitt bidrag till I am kampanjen och fokuserade mest på min oro att förlora min personliga assistans. Publicerar talet i sin helhet här:



VI HAR PERSONLIG ASSISTANS PÅ NÅDER!

Jag är rullstolsburen sedan födseln och kommer att vara beroende av personlig assistans livet ut om jag, enligt intentionerna i LSS, ska kunna leva som andra. Länge kände jag mig trygg. Jag skulle aldrig behöva oroa mig för att inte få den hjälp från samhället som jag behöver.

Hösten 2017 ändrades den tryggheten totalt. Min assistans omprövades. Det var en förfärlig upplevelse. Handläggaren var totalt ointresserad av mina verkliga behov och allting ifrågasattes. Några månader senare kom ett brev från Försäkringskassan. Där framgick att svenska staten hade långt gångna planer på att dra in all assistansersättning. I mitt tidigare beslutet hade jag 29 timmars grundläggande behov/vecka. Nu ansåg Försäkringskassan att jag bara skulle beviljas 12 timmar – utan att mina behov ändrats på något sätt.

Då skulle jag inte längre beviljas statlig assistans. Jag fick känsla var att hela omprövningen var ett spel för galleriet – när handläggaren besökte mig i hemmet var det redan bestämt att jag skulle sparkas ut från den statliga assistansersättningen. Men jag hade en otrolig tur. Tre dagar efter brevet meddelade Försäkringskassan att alla omprövningar stoppats. Jag hängde över klippkanten men räddades i sista stund.

Nu har det gått ett halvår och den omedelbara glädjen har bytts ut i oro för framtiden. Just nu har jag mitt gamla beslut och samma antal timmar som tidigare. Men jag är mycket rädd för att omprövningarna ska återupptas.

Om/när omprövningarna återupptas är jag rädd för att all assistans kommer att dras in, rädd för att inte kunna bo kvar i mitt hem, rädd för att bli isolerad från övriga samhället.  Jag vågar påstå att jag talar för alla som är beroende av assistansen när jag säger följande. Vi har alla vår personliga assistans, vår rätt till full delaktighet i samhället på nåder. Staten har makten att så snart möjligheten finns att återuppta omprövningarna frånta oss möjligheten att vara fullvärdiga samhällsmedborgare.

Vi ska inte och kommer aldrig och acceptera att svenska staten monterar ned en fantastisk demokrati och frihetsreform, att staten inte fullföljer de konventioner som regering och riksdag undertecknat och ratificerat, d v s godkänt. Vi ska inte och kommer inte heller att acceptera en assistans light version eller som en god vän till mig brukar säga – hemtjänst med lite guldkant. Assistansreformens ursprungliga intentioner ska återupprättas
Personlig assistans är ingen lyx, det är inte kul att vara beroende av hjälp från andra. Däremot är den ett omistligt verktyg för att vi, enligt LSS intentioner ska kunna uppnå full delaktighet i samhället. Den rätten kämpar jag för så länge jag har minsta ork.


Bild: Tompa sitter i min permobil och håller tal. Min assistent håller upp ett papper.

Hur var det med intresset från allmänheten? Tyvärr var vädret allt annat än bra men vi var ändå ett 70-tal personer som deltog. Däribland flera politiker som jag vet står på vår sida. Med tanke på de förutsättningar som styrdes av vädergudarna var vi nöjda med antalet deltagare. Jag ansvarade för mediakontakterna vilket resulterade i ett antal intervjuer för Jönköpings-Posten, Radio Jönköping och SVT-s Jönköpingsnytt.


Bild:Demonstrationståget med parrollen  

PERSONLIG ASSISTANS -RÄTTEN TILL ETT EGET LIV

Var mycket trött efter demonstrationen, därför fick sammanfattningen i bloggen vänta. Nu tar jag semester från bloggande fram till mitten av augusti. Önskar alla följare och Facebook vänner en härlig sommar. Kommer också att skriva en krönika för Assistanskoll i god tid före valdagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar