onsdag 22 maj 2024

Enorma missförhållanden i Gnosjö kommun i Småland

Gnosjö kommun är en mindre kommun i västra Småland med drygt 9000 invånare. Mest känd är den för sitt mycket aktiva näringsliv – ”Gnosjöandan”. Tyvärr blir den nu uppmärksammad av mindre smickrande skäl. Nu har Radio Jönköping uppmärksammat en skandal som överträffar nästan allt jag känner till med LSS relaterade skandaler på kommunal nivå. Förutom Kalla Faktas reportage ”Avslag till varje pris” som berörde mängder med kommuner utspridda i landet kommer jag bara på en skandal på kommunal nivå som i fråga om omfattning möjligen överträffar det här.


Det handlar om en jätteskandal i Tranås kommun i norra Småland 2017 när ett stort antal personer fick sin assistans indragen på mycket tvivelaktiga grunder. När det begav sig 2017 skrev jag flera blogginlägg om eländet och deltog även i en demonstration som arga kommuninvånare anordnade.


Radio Jönköping har sänt åtminstone 5-6 reportage om Gnosjö skandalen. Ni kan lyssna på alla i nedanstående länkar:


Konsulten träffade inte berörda personer

Handläggaren slog larm


Skandalen i Gnosjö är en lång historia. Sammanfattar här det viktigaste:


·  Flera personer har förlorat statlig assistansersättning, exakt hur många framgår inte.

·  En viktig person är en inhyrd konsult som fattat beslut utan att ha träffat berörda personer. Konsulten har också själv ansökt om god man p.g.a. problem att hantera vardagsbeslut.


· Tanken har enligt kommunen varit att konsulten skulle bistå handläggaren. I verkligheten har konsulten ”levt sitt eget liv” och agerat utan någon som helst kontroll från handläggaren eller övrig socialförvaltning. Konsulten har skrivit under beslut i handläggarens namn. Vidare har det framkommit att flera utredningar i sig är en total katastrof med diverse klippa och klistra stycken från andra utredningar.


·  Handläggaren har sagt upp sig och skickat anmälan till IVO som i sin tur inte gått vidare. Anledningen är att IVO inte vill granska enskilda ärenden.


En av de drabbade är Michael Strömberg som haft dygnet runt assistans många år efter en svår trafikolycka som orsakade en allvarlig hjärnskada. Upprördheten hos berörda är med all rätt – oerhört stor. Det gäller såväl det faktum att personer med stora behov av stöd och hjälp drabbats och att en person som sökt hjälp av god man har fått ta beslut om andras liv utan någon som helst kontroll. Vad har då ansvariga att säga? De ytterst ansvariga för härvan är trots allt inte konsulten utan:

11)  Socialutskottet som tar det slutliga beslutet

22)  Högst ansvarig i socialförvaltningen som ska granska utredningen som sedan blir underlag för socialutskottet.


Försvaren är (som vanligt i dylika skandaler) tafatta och allt annat än övertygande. Socialutskottet konstaterar att det ”inte är bra om utredningen görs utan personligt möte”. På högsta tjänstenivån talas om ”mänsklig faktor” och att det är ”tidsmässigt svårt att läsa alla utredningar ordentligt”. På det sistnämnda säger jag, det är socialförvaltningens skyldighet att sätta sig in i fallet innan det slutgiltiga beslutet tas. Gör de inte det, är högst ansvariga för underlaget helt olämpliga för jobbet. Och är de underbannade, ja då är det kommunens förbaskade skyldighet och säkerställa att de inte är det.


Finns det någon chans att drabbade får tillbaka sin personliga assistans. Svaret är ja men anhöriga är tydliga – efter det som skett litar vi inte alls på kommunen.


Vilka lagbrott har begåtts? De vanliga som t.ex. brott mot kontinuitetsprincipen i LSS – insatserna ska vara långvariga och förutsägbara och gynnande besluts negativa rättskraft


- d vs ett gynnande beslut får inte ändras om det inte skett stora ändringar i hjälp/stödbehovet är uppenbara men i övrigt? Det är viktigt om polisanmälan ska göras mot ansvariga personer. Att använda falska namnteckningar är emellertid urkundsförfalskning och det måste också skett x antal brott mot ett antal paragrafer i förvaltningslagen.


Stämmer det verkligen att konsulten anställdes för att stötta den riktiga handläggaren? Det är kommunens version men kan det ha funnits andra syften som handlar om tänkta besparingar från kommunledningen?  Man undrar faktiskt eftersom socialutskottet i Gnosjö har haft noll koll på vad konsulten sysslar med. Vi vet däremot att:


Många kommuner i Region Jönköping byggt ut antalet LSS bostäder samtidigt som många förlorat assistansersättningen. Exakt hur det är i Gnosjö vet jag inte.


Liksom skandalen i Tranås sker inte det här i ett vakuum, det är en del av en lång trend där kommuner runt om i landet motarbetar vår rättighetslag som går tillbaka många år innan Magdalena Andersson gjorde sina utspel hösten 2015. I denna trend ingår också att antalet personer som är beviljade personlig assistans av hemkommunen stadigt minskar. Enligt Assistanskolls statistik minskade antalet personer beviljade kommunal assistansersättning från 5379 personer i oktober 2020 till 4701 personer oktober 2023 – en minskning med 13 %.


Gnosjö kommun har f.ö. själva en mörk LSS historia sen tidigare. 2020 och 2022 sände SVT-s Uppdrag granskning flera program om Robin som var beviljad LSS insatsen Särskilt anpassat boende (en variant av LSS boende). Kommunen hade byggt en egen bostad åt Robin men som i praktiken levde inlåst – ljusår från LSS verkliga intentioner.


SVT Därför granskar vi fallet Robin igen


Mycket närmare nutid har vi ett upprörande fall från Piteå där dövblinda Evalina Lindberg fråntagits rätten till hjälp som istället hänvisas till hemtjänsten – som inte kan kommunicera med Evalina…


Anm: I reportagen kallas Evalinas indragna hjälp personligt stöd, inte personlig assistans eller ledsagning. Det verkar som den indragna hjälpen beviljats via Socialtjänstlagen (SoL), inte LSS.


Som Radio Jönköping har kollegorna i Norrbotten gjort många reportage om fallet och engagemanget hos allmänheten har varit mycket stort. Och liksom i Gnosjö har Piteå dyster LSS historik. Det var Piteå som drev det rättsfall som 2012 ledde till egenvård inte sågs som ett grundläggande behov längre. Det är samma dom som Försäkringskassan använde sig av när regleringsbrevets direktiv 2016 skulle förverkligas.


På ett mer övergripande plan huruvida om det spelar stor roll för oss om det är rött eller blått styre så är svaret åtminstone vad gäller Piteå och Gnosjö – det spelar ingen roll alls. Socialstyrelsen/socialnämnden i Piteå leds av en socialdemokrat, motsvarande post i Gnosjö har en kristdemokrat. Ordförande i Piteås kommunfullmäktige är en socialdemokrat. I Gnosjö är ordförande en Centerpartist.


Obs! Jag betraktar inte centern som ett vänsterparti även om C är allierat med S på riksnivå av välkända skäl. Partiprogrammet har mycket mer gemensamt med vanlig borgerlig politik än vanlig vänsterpolitik.

 

Gnosjöskandalen visar återigen hur olämpligt det är att rättighetslagstiftning ska verkställas på kommunal nivå. Och Evalina i Piteå ska självklart ingå i LSS tre personkretsar och få hjälp enligt de behov hon faktiskt har.

 

Eländet för Evalina fortsätter emellertid, nu via domstolsväsendet. Återkommer till det i nästa blogginlägg.


SR-s alla reportage om Evalina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar