torsdag 2 februari 2023

IVO har dragit in tillståndet att bedriva assistans med mera för Humana

 Humana är Sveriges största privata assistansanordnare med totalt drygt 2000 kunder och 11000 anställda assistenter. Det är verkligen ingen anordnare i mängden vi pratar om… I tisdags fick vi veta att IVO dragit in tillståndet för Humana att bedriva personlig assistans. Observera att det indragna tillståndet även gäller andra LSS insatser och hemtjänst.


IVO-s beslut att dra in tillståndet för Humana kom helt oväntat för mig. Hade jag varit orolig om jag haft Humana som anordnare? Självklart! Verksamheten ska ju enligt beslut avvecklas senast 10 februari. Med stor sannolikhet får Humana Inhibition vilket i så fall gör att verksamheten kan fortsätta medan rättsprocessen pågår under överklagande.

 

On nu Inhibition inte beviljas – vad händer då för assistansanvändarna och anställd personal? Kommunen har alltid det yttersta ansvaret – vilket kommer leda till enormt mycket mer jobb för kommuner runt om i landet – inte minst de kommuner som lagt ut assistansen på entreprenad till Humana. De som berörs av andra LSS insatser och hemtjänsten? Massor med extrajobb för kommunerna…

 

Med drygt 2000 kunder så måste företaget gjort saker som uppskattats av många. Men det är inte första gången företaget är i blåsväder som hette Assistansia innan det köptes upp. Jag har aldrig haft Humana som anordnare men i mitten av 00-talet hade jag en del kontakt med dåvarande Assistansia. Jag och några kompisar drev ett företag som sålde resor till personer med funktionsnedsättningar och kom i kontakt med dem på den vägen. Ville nog gärna ”värva mig” men jag trivdes bra med det Kooperativ jag hade då som anordnare.

 

Under denna tid granskade Sveriges Radio hur assistanspengarna användes. Assistansia hamnade i blåsväder när det visade sig att kunderna spenderat mycket stora belopp på vad vi kan kalla privat konsumtion – inköp av skinnsoffor, hemmabioanläggningar och mycket annat. En del kunder hade fått (minns summan exakt) 23000 kr/månad inbetald direkt till eget konto att disponera som de ville – motsvarar minst 35000 kr i dagens penningvärde. Det var också strul med facket då det saknades kollektivavtal. Konflikten med facket löstes emellertid när Kollektivavtal undertecknades.

 

Vid sidan av Assistansia hamnade flera anordnare till i skottgluggen som jag inte minns namnet på. Här handlade det om ”mutor” i jakten på nya kunder i form av t.ex. betalda semesterresor – d v s även privata utlägg.

 

Diskussionen efter beskedet har i hög grad handlat om 26 fall om återkrav på Försäkringskassan på totalt 100 miljoner kr, varav bara ett har vunnit laga kraft. Det som glömts bort tycker jag är att det indragna tillståndet som sagt inte bara gäller assistansen utan även andra LSS insatser + hemtjänst. Försäkringskassan och IVO har utrett ärendena sedan 2020. Angående IVO-s beslutsunderlag. Det är mig uppenbart att myndigheten måste ha mycket under fötterna när de fattar ett så drastiskt beslut – annars hade inte tillståndet all annan LSS verksamhet + äldreomsorgen också dragits in.

 

Ingen har vad jag sett kommenterarat det faktum att Humana är börsnoterat och de hårda krav på skötsamhet som följer med det eller att det finns ett stort missnöje med dem i flera kommuner (läs mer på min facebook sida)


Blir det mer kontroll nu? Naturligtvis är det så men det har för mig varit helt uppenbart i flera års tid att det kommer bli så - oavsett färg på regeringen. Jag är faktiskt mer bekymrad av:

 

* En total avsaknad av debatt i funkisrörelsen av vilka kontrollåtgärder som är acceptabla och vilka som inte är det.

 

* Att det blir en intensiv debatt om det ska finnas privata företag överhuvudtaget... Är som ni vet helt emot ett kommunalt monopol.

 

 

Vad är då acceptabel och inte acceptabel kontroll? En röd linje för egen del är om vi skulle tvingas föra daglig journal vad vi gör som varje månad lämnas till FK och eller IVO. Myndighetssverige ska inte få veta vad jag gör – dag för dag! Förbud för anhörigassistans är en annan röd linje för mig. Ett tokigt förslag som FK luftade för något år sedan var att assistenterna skulle övervakas med GPS. Bli inte förvånade om liknande idéer kommer att lanseras igen.

FK eller IVO följer med några dagar och ”granskar” vad jag gör? Självklart en röd linje…

 

Däremot

För några månader sedan hade jag besök av Arbetsmiljöverket, hur var det? Supertråkigt -JA. Obehagligt NEJ. Hur gick det då? Det gick bra och har nu ett skriftligt besked från myndigheten att verksamheten fungerar bra. Detta har jag inga problem med, jag accepterar även årliga besiktningar av verksamheten om det hjälper till att få bort avarterna och ren kriminalitet. (hade gått 10 år från förra besöket).

 

Ett av problemen inom den rent kriminella verksamheten är assistans som redovisas till FK men som aldrig utförs vilket snabbt ger väldigt mycket pengar för enskilda personer och anordnare. Här måste tyvärr finnas ett system som bättre har koll på att assistenterna verkligen jobbar enligt de tider som redovisas. Sen är frågan hur det ska utformas utan att kontrollen över både oss och assistenter gå över styr. Där har jag inget bra svar i dagsläget.

 

Svarta löner är ett annat problem. En bekant till mig som jobbat som assistent har berättat att hen träffat personliga assistenter som berättat att vi får halva lönen vitt och andra halvan svart… Det är ekonomisk brottslighet. Svarta löner och/ eller extremt låga löner borde gå att upptäcka om FK har mandat att jämföra hur många utförde assistanstimmar som assistenterna redovisar och hur mycket inkomst och betald skatt som redovisas till Skatteverket. Ett av många nödvändiga samarbeten mellan myndigheter som är nödvändigt

 

Kan ta fler exempel men då blir inlägget väl långt.

 

 Framtiden?

 Det här går givetvis inte obemärkt förbi hos regeringen. Kommer det här att förbättra chanserna att få igenom en högre schablon till hösten? Givetvis inte.

 

Kommer det öka intresset från regeringen att göra rejäla förbättringar? Med så gott som 100 % säkerhet – nej

 

Kommer Socialdemokraternas intresse för assistansen att öka? Nej

 

 Har uppförsbacken blivit ännu brantare – ja!

 

Kommer det finnas privata anordnare om 5-6 år. Kanske…

 

 Kommer alltid kämpa för vår rätt till personlig assistans, kritisera både vänster och höger när de missköter sig och få bort avarterna och kriminella som förstör så mycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar