tisdag 9 februari 2021

Det finns ett nära samband mellan ekonomisk kris, neddragningar av personlig assistans och intensiv fuskdebatt.

 Förra veckan fick jag veta att skattebetalarnas förening och ett ”bihang” som kallas ”slöseriombudsmannen” anordnat en omröstning i vilken del av den offentliga sektorn, eller verksamheter finansierade med skatter där det slösas mest pengar. En av ”värstingarna” blev den personliga assistansen. Ni kan läsa mer om detta i länken nedan där Anna Barsk Holmbom bemöter omröstningen. För egen del är jag inte förvånad att skattebetalarnas förening eller liknande organisationer utser välfärden i allmänhet och personlig assistans som en stor pengaslösare. Från LSS och assistansreformens barndom finns ett nära samband mellan ekonomisk kris, försämringar och fuskdebatt. Det sambandet ska jag belysa i det här blogginlägget.

Nedmonteringen av assistansreformen följer inte en "linjär trend". Alla stora försämringar eller förslag på försämringar sedan reformen trädde i kraft 1994 sker "ryckvis" och sammanfaller ALLTID med att staten har dålig ekonomi eller får oväntade utgifter. Sambanden är väldigt tydliga:
 
* LSS infördes under en djup lågkonjunktur (ett smärre mirakel i sig), när Socialdemokraterna återfick regeringsmakten 1994 skulle statens finanser "saneras". I klartext fram med osthyveln och kapa utgifter. Det dröjde bara något år innan en utredning presenterade förslag på försämringar som - om de genomförts i praktiken punkterat den unga frihetsreformen.

* 2008 drabbades världen av en global kris för banksektorn som i sin tur utlöste en djup lågkonjunktur. I Sverige liksom övriga världen störtdök skatteintäkterna. Mycket "lägligt" kom så 2009 den första och viktigaste domen från HFD (då Regeringsrätten) som inskränkte den generella definitionen av grundläggande behov.

 * 2015 fick staten stora oväntade utgifter när Sverige blev fristad för ett stort antal desperata flyktingar från krigen i Syrien och Irak. På hösten samma år kom det ökända regleringsbrevet med förödande konsekvenser som vi alla känner till.

 * Nu är det 2021 och världen befinner sig fortfarande i en svår pandemi. Pandemin har på olika sätt medfört mycket stora kostnader för både staten, regionerna och kommunerna. Vilka försämringar blir det nu? Det går redan nu att åtminstone se klara tendenser. En av dem är att allt fler förlorar assistans beviljad av hemkommunen, en annan är, i många Regioner allt mer avgifter på hjälpmedel och allt hårdare jakt på personer som har sjuk eller aktivitetsersättning.
 
Personer med stora funktionsvariationer är alltså historiskt en grupp som alltid blir bland de första att drabbas av försämringar varje gång den sittande regeringen (gäller såväl röda som blåa) vill skära ner på utgifter. Tyvärr är den bistra verkligheten att vi alltid måste vara beredda på försämringar när staten och övrig offentlig sektor vill "dra åt svångremmen". 


När fick "fusket" en så central roll i debatten om personlig assistans? Någon "exakt" tidpunkt går knappast att fastställa men mönstret är tydligt som vi ska se.
 
De första rapporterna om missbruk med assistansersättning som rapporterades i riksmedia som jag minns var någon gång 2005-2006. Då handlade det om att en stor i assistansanordnare med huvudkontor i Örebro och deras assistansanvändare använt pengarna till allt möjligt som inte var avsett - inköp av lyxmöbler, extremt dyra datorer, hemmabioanläggningar med mera. Dessutom hade assistansanvändarna fått stora summor pengar direkt på bankkontot, 20 000 - 25 000 kr/månaden netto som kallades "trivselpengar".
 
De första rapporterna om rena bedrägerier i medier kom några år senare och sedan har det "rullat på". Det var väl någorlunda lugnt några år runt säg 2013-2015 men sen har det blivit värre igen, mycket värre.

 "Kostnadsdebatten" tog fart ungefär samtidigt som de första bedrägerierna uppdagades. Viktigt att notera är att detta i stort sett sammanfaller med den stora finanskrisen och den första och viktigaste domen om grundläggande behov (målnummer 5321-07) i det som då hette Regeringsrätten.

 Någon gång 2012-2013 började även allians regeringen att tala om utbrett ”fusk och höga kostnader”. När vi tog emot många flyktingar hösten 2015 skruvade S-MP regeringen med Åsa Regner som megafon på ”beställning” av finansdepartementet upp kampanjen till riktigt obehagliga nivåer.
 
I februari 2021 har staten, regionerna och kommunerna p g a pandemin fått en lång rad stora extrakostnader s.om i huvudsak finansierats med lån som förr eller senare ska betalas tillbaka. När skatteintäkterna sjunker ökar (utan förskönande omskrivningar) också ”konkurrensen om befintliga resurser”.
 Det borde därför inte förvåna någon att fuskdebatten tar ny fart och att ”slöseriombudsmannen” anordnar omröstningar om ”statligt slöseri” där personlig assistans befinner sig högt upp. Jag tycker alltså mönstret framgår mycket tydligt vad gäller sambandet mellan besparingar/försämringar, intensivt fokus på fusk och "kostnaden" för ett självständigt/självbestämt liv och fusk i assistansbranschen. Varför är det så?

 Enkelt uttryckt är vi en grupp med låg samhällsstatus, små resurser och därmed ”lätta att ge sig på” Vi ses som en kostnadsbörda, en ”belastning” som inte anses bidra med pengar till staten. Av samma anledning jagas personer som är långtidssjukskrivna, de anses precis som oss vara ”icke produktiva”.

 En kritiker som läser det här skulle säkert invända att jag har fel, att den verkliga orsaken till fuskdebatten är att assistansen, till skillnad från t.ex. VAB, ROT och RUT mm handlar om mycket större summor för varje person. Det är sant att fusk eller kriminalitet för enskilda personer i den personliga assistansen kan stiga till mångmiljonbelopp (summor på 15-20 miljoner har förekommit), det kan aldrig fusk med bland annat VAB, ROT och RUT göra.

 Mot detta invänder jag bestämt att ingen regering eller tycka till journalist på ledare redaktionerna hade talat om skenande fusk” och ”okontrollerad kostnadsökning” i den utsträckning vi ser om vi ansetts vara en viktig väljargrupp med stora resurser bakom oss. Ingen politiker med regeringsambitioner skulle våga göra sig ovän med barnfamiljer och villaägare för att det fuskas med t.ex. Vab. Däremot är det odiskutabelt så att vår låga samhällsstatus gör assistansreformen väldigt sårbar när oegentligheter eller t.om grov kriminalitet avslöjas. Åtminstone med facit i hand har funktionsrättsrörelsen grovt underskattat hur sårbara vi är, att fusk ”gärna” utnyttjas av krafter som helst vill avskaffa assistansreformen.

 Fusk och kriminalitet i assistansvärlden och andra delar av välfärden ska naturligtvis bekämpas. Och jätteviktigt så klart - den kriminalitet och fusk som bevisligen finns får aldrig användas som ursäkt för att montera ner vår rätt till ett självständigt/självbestämt liv eller utpeka oss som systematiska bedragare.1 kommentar:

 1. Hej, bra att du tar upp detta och jag bor i Södertälje kommun som hårt drabbats av assistenthärvor men men nu anser jag att kommunen själva som både Arbetsgivare, Utförare och LSSbeställare sparar in på just LSSare och utför ej dem beviljade LSS stöden som LSShandläggarnna beviljar.
  LSS har blivit den enhet som köper ut mest anställda i Södertälje för miljoner, dem klarar ej av att ha icke sjuka arbetsplatser, pga dem anställer folk utan erfarenhet eller adekvat utbildning för arbeta i LSSomsorgen.
  Det klagas på att LSS notan är för stor, det ska sparas på denna grupp som skriker tystast.
  När LSS handläggarna i Södertälje kommun beviljar stöd o service enl LSS ser dem ser ej till att Utföraren Södertälje kommunen verkställer besluten eller anser att det "bara" är att skriva avvikelser uatn motivera varför el vad som gjordes istället...
  Jag anser att Södertälje kommun jagar privata aktörer o assistentfirmor för att dem utför ej tjänsterna...
  Men även Södertälje kommun stänger DV o skyller på pandemin utan erbjuda annan form av meningsfulla dagliga aktiviteter.
  Likaså avslås tex ansökningar om kontaktpersoner,ledsagare för att personal på boende ska utföra meningsfulla aktiviteter på den sk fria tiden,men det utförs inte heller utan ensamheten o isoleringen skyller man på besökförbud enl FHM o dess rekomendationer.Dem boende får ej besöka gemensamma lokaler utan hänvisas till resp det egna hemmet men får ej ökad stöd trots att DV och dem kulturella fritidsaktiviteterna nu är nedlagda.Södertälje kommun som Arbetsgivare, Beställare och utförare gör exakt som assistentbolagen.
  Dvs ej utför tjänsterna som är beviljade och ingen inspektion utförs.
  Södertälje kommun väljer att ej upplysa om att dem ej klarar sina uppdrag nu under pandemin trots att möjligheterna finns att den enskilde borde få sin DV utförd, få sina fritid
  antiviteter.
  Hur många miljoner av skattekistan slösas ej pga Södertälje kommun ej kan följa lagar och kan ej vara både
  Arbetsgivare med Arbetsmiljölagar att gå efter.
  Verksamhetsmål kan ej uppfyllas.
  Beslut utförs ej och inga andra alternativ erbjuds.
  LSS, HSL, ATL, SOL lagar bryts, våra LSSare får ej personal med adekvata utbildningar, man har funnit kryphål i lagen, som ej påvisar att all personal ska ha utbildning.
  Jag blev utköpt för att jag protesterade o anmälde södertälje kommun men jag ansågs som syndabock.
  Nu krävs det ej utbildning el erfarenhet att enhetschefer ska ha jobbat eller är erfaren med LSSare och intr deras personal heller. Arvetet sker på sandlådenivå o dem behövande är dem som råkar illa ut.
  Varts ka man vända sig för att få dessa problem upp i media? Såklart att LSS kostnaderna ökar när LSSbeställningarna ej utförs men Södertälje kommun får betalt för att utföra stöden som är beviljade.
  Förstår att man skyller på att LSS kostar för mycket.
  Jag har arbetat 34 år, blev fast anställd då kommunen isf landstinget blev huvud man för då hade kommunen målet att det skulle vara 100% utbildad personal samt att enhets, verksamhets och resultatenhetschefer skulle ha erfarenhet att leda arbetsgrupper och utföra beviljade tjänster, för att den enskilde skulle garanteras bra stöd o service enl LSS.

  Jag blir galen och alla våra skattepengar slösas bort.
  Om detta skulle komam upp till ytan så skulle Södertälje kommun förlora anbuden i upphandlingsprocesserna men man väljer avsiktligen ej att detta ska komma ut i media...

  Mvh Eva Sundfors
  evasundfors@hotmail.com

  SvaraRadera