onsdag 14 oktober 2020

Vad är fusk och vad är kriminalitet?

 Sedan en tid tillbaka pågår ett drev mot assistansreformen som beror på att de stora problemen med gängkriminalitet och bedrägerier mot välfärdssystemen återigen hamnat i centrum i rikspolitiken, så kommer det av allt att döma att förbli under lång tid framåt. Att den personliga assistansen hamnat i skottlinjen var för mig helt väntat.

 Hur rädda ska vi vara för det drev som nu pågår? Jag tror ärligt talat att åklagarens påstående om 50 % inte är det stora problemet och det bygger jag främst på reaktionerna från s.k. "vanligt folk" på Expressens Facebooksida. Ytterst få ifrågasatte faktiskt assistansen däremot var väldigt många ursinniga för att skattepengar hamnar hos kriminella.

 Anna Dahlberg med likasinnade anser jag är mycket farligare än åklagare Björn Rosenlöf. I egenskap av ledare skribent i Sveriges näst största tidning har hon indirekt en enorm makt över opinionsbildningen i Sverige och kan gång på gång trumma ut sitt budskap. Att hon på ett mycket fult sätt använder invandringen som ett medel för att attackera vår frihetsreform gör henne ännu farligare.


Vad ska klassas som fusk och vad är kriminellt? det ska jag undersöka lite nu. Innan vi går vidare måste vi definiera vad som är fusk, respektive kriminalitet? Nationalencyklopedins definitioner lyder så här:

Fusk: 1 utnyttjande av otillåtna metoder eller hjälpmedel i syfte att vinna fördel; vid prov, tävling eller olagligheter bedrägeri vard.skattefuskvalfusk

 Kriminalitet: brottslighet, kriminalitetgemensam term för begångna straffbelagda handlingar.

Utifrån dessa definitioner är det inga konstigheter vad som ska klassas som kriminalitet – det är handlingar som är förbjudna enligt lag.

Fusk begreppet tycker jag är mer flytande och lämnar stort utrymme för gråzoner. Huvudregeln måste ändå i juridisk mening bli – fusk blir kriminellt när följden av fusket bryter mot lagen. Om vi nu ska föra över det här till assistansvärlden, vad ska betraktas som fusk respektive kriminalitet i juridisk mening?

Bedrägerierna med personer som lurar till sig assistans är helt oproblematiskt, det är kriminellt att lura till oss skattepengar vi inte har rätt till, punkt. Hur det är möjligt är en annan men givetvis oerhört viktig fråga.

Ett annat exempel är tidrapporterna (blankett 3059) till FK som styr hur mycket pengar FK betalar ut. Det finns knappast någon person som någon inte någon gång fyllt i fel datum, redovisat någon timme för mycket. Men det är misstag eller slarv som alla kan göra. Men sätts det i system att redovisa många fler timmar än vad som faktiskt utförs blir det ett bedrägeri och således kriminellt agerande från berörda personer. Det finns ett antal bekräftade fall där åtminstone stora delar av antalet utbetalda timmar aldrig utförts. Pengar som därmed runnit in till anordnaren och värst av allt, personen beviljad PA fick inte den hjälp hen har rätt till trots positivt beslut när personlig assistans beviljades. Därmed begås flera lagbrott.

Men ta det här exemplet. Som arbetsledare (assistansanvändare eller annan person) är det godkänt att t.ex. köpa en dator med tillbehör, Skatteverket har dock regler för hur ofta man får göra det och riktlinjer för hur mycket den ska kosta. Men säg att pengar finansierade av schablonersättningen köper arbetsledaren med anordnarens medgivande den dyraste dator som går att hitta. Är det kriminellt, fusk eller inget att bry sig om? Så vitt jag vet finns det ingen lag som förbjuder arbetsledaren att köpa superdatorn. Däremot är det högst tvivelaktigt att assistanspengarna ska användas så vidlyftigt. Behövs av någon anledning specialutrustning om assistansanvändaren är arbetsledare (vilket ofta men inte alltid är fallet) är det hjälpmedelscentralen som ska hjälpa till.


Sen finns det stora gråzoner som oseriösa anordnare kan utnyttja som jag skulle kalla moraliskt förkastliga men inte med automatik lagbrott i juridisk mening. Ett sådant är lönerna till assistenter:

I Sverige finns ingen lagstadgad minimumlön, det förutsätts facket och arbetsgivarna reglera i kollektivavtal men krav på kollektivavtal finns inte. För en oseriös anordnare är det därför lätt att sänka lönen till mycket låga nivåer utan att formellt begå lagbrott.

 Vinstmarginalen pressas därmed upp till helt orimliga nivåer. Och här är utan tvekan de generösa reglerna för arbetskraftsinvandring ett stort problem om vi vill freda assistansen från den här typen av aktörer. Det är mycket lättare att få en fattig person från valfritt land i den s.k. ”tredje världen” att jobba för mycket låga löner än en infödd svensk. Lagbrott blir det emellertid först om lönerna är svarta och/eller brott begås mot t.ex. arbetstidslagen. Svarta löner innebär att staten går miste om både inkomstskatt och arbetsgivare avgift vilket är ett grovt skattebrott och således kriminellt.

Problem med svarta löner fejkade anställningsavtal, dumpade löner mm finns i assistansbranschen , allt är lagbrott och således kriminellt i juridisk mening. Omfattningen problemet är har jag ingen aning om och avstår från gissningar.

Men mycket viktigt att påpeka, den här typen av brottslighet finns i en mängd olika branscher i samhället, det är verkligen inget unikt för personlig assistans. Det ska bekämpas vem som än utför den. Och samma regler för arbetskraftsinvandring gäller där också. Och vem säger att t.ex. RUT och ROT avdrag ska avskaffas för att det förekommer svarta löner med mera där? Det är ju skattepengar, d v s svenska folkets gemensamma pengar det också.

 För att summera ovanstående resonemang måste det mesta av det som vi läser om klassas som kriminellt eftersom följden av handlingarna som vi för enkelhetens skull kallar fusk leder till kriminella handlingar – bedrägerier, skattebrott, fejkade anställningar, vanvård med mera. På det har vi gråzoner som inte nödvändigtvis är kriminellt i juridisk mening men moraliskt högst tvivelaktigt. Omfattningen vet ingen med säkerhet men att det handlar om 50 % av all utbetald assistansersättning hamnar hos kriminella anser jag är dumheter och en del av det drev som nu pågår.

Min senaste krönika för AssistanskollOrganiserad brottslighet utnyttjar uppenbart assistansreformen för egna syften. Hur ser den organiserade brottsligheten ut i Sverige år 2020 ut? Jag har läst en hel del i ämnet nu och i mycket korta dag:

Det handlar numer om en långt mer avancerad brottslighet än att ett gäng bestämmer sig för att råna en bank. Grupperingarna som utgör vad många nu kallar den ”svenska maffian” benämns bland annat MC gäng, territoriella nätverk och det som kallas ”släktbaserade nätverk. Den brottslighet vi nästan dagligen läser om i massmedia om skjutningar, sprängningar och narkotikaförsäljning är det som sker öppet. Det är inte de, oftast unga personer som avlider i skjutningarna som tjänar de stora pengarna.

I allt större utsträckning har brottsligheten riktat in sig för att på olika sätt lura staten och kommunerna på pengar vilket inkluderar allehanda former av bidragsbrott. Att assistansbranschen därmed blivit ”intressant” överraskar inte, tyvärr med så pass mycket pengar i omlopp. Om organiserad brottslighet är inblandad är jag faktiskt inte förvånad över att bedrägerierna är möjliga. ”Kreativiteten” i den organiserade brottsligheten är enormt stor, mycket större än jag tror många av oss vill tro.


Efter min senaste krönika för Assistanskoll fick jag en fråga om vi inte ska diskutera mörkertal överhuvudtaget? Mitt svar blir:

 Visst ska vi kunna diskutera mörkertal för de finns alltid när det handlar om olika typer av ekonomisk brottslighet som det här i stor utsträckning handlar om. Vad jag däremot definitivt inte vill ha är en debatt som utgår från vilda gissningar. Den ende i den offentliga sektorn som jag tycker jag gjort en åtminstone någorlunda seriös bedömning är utredaren Stig Svensson som kom fram till siffror mellan 2 till 6 %, enormt långt från 50 % av utbetald statlig assistansersättning. Det som kunnat beläggas av FK ligger på runt 1 procent.

 Vad jag vill se är en helt oberoende undersökning av problemen med  fusk och kriminalitet. Alltså en undersökning där inte enbart företrädare för staten är representerad. Där måste också finnas forskare, assistansjurister, skattejurister, statistiker och företrädare från funkisrörelsen.


* I måndags kväll nåddes jag av ett riktigt tråkigt besked då jag fick veta att Sven Aivert avlidit efter en tids sjukdom.

 Sven tillhörde de stora profilerna i funktionsrättsrörelsen och kämpade med otrolig energi för att alla, oavsett ålder ska ha rätt till personlig assistans. Sven brann också för att göra Funktionsrättskonventionen till svensk lag, nu får vi fortsätta den kampen utan Svens hjälp.


* Vila i frid Sven, du är saknad av många

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar