tisdag 20 oktober 2020

Uppdrag granskning uppmärksammar återigen hemska missförhållandena i gruppboende

Vi var förvarnade när det var dags för förra veckans avsnitt i Uppdrag granskning (UG), återigen skulle mycket grava missförhållanden bli offentliga.

 Det var som jag förväntade mig - mycket motbjudande, obehagligt, helt enkelt förfärligt i alla avseenden. Förutom alla brott mot LSS intentioner, Funktionsrättskonventionen etcetera slogs jag av hur fängelselikt det som skulle vara Dicks hem var. Jag har skrivit att vi ska kunna prata om mörkertal vad gäller brott i assistansbranschen men här ser vi ett annat mörkertal som är extremt allvarligt - d v s alla brott som kommunerna begår mot de människor där kommunernas uppgift är att ge goda levnadsvillkor till berörda personer.

 Jag vill ogärna använda ordet institution när jag pratar om LSS insatsen gruppboende. När jag vill definiera begreppet institution anser jag ändå det är en självklarhet att vi ska utgå från FN-s kriterier och då är det vi får bevittna i Uppdrag granskning institutioner i alla avseenden bortsett från namnet Här finns bland annat:

 * Våld och hot om våld

 * Extremt ojämna maktförhållandena

 * Total brist på självbestämmande

 * I bästa fall obefintlig insyn

Alla fysiska övergrepp som Dick utsätts för är så klart vedervärdiga och mycket jobbiga att titta på. Det ska bara inte få gå till så här i Sverige år 2020, det är svårt att beskriva vad jag verkligen känner utan att använda lite väl grova ord.

Nu ska jag fokusera på en aspekt som jag tycker i efterdyningarna fått lite uppmärksamhet och som jag nämnde ovan, nämligen Dicks ”hem”.

Enligt LSS förarbeten ska ett gruppboende vara så likt en vanlig bostad som bara är möjligt, tanken var att de skulle avlägsna sig från institutioner, ungefär 26 000 personer bor idag i gruppboende.

Anm Gruppboende är INTE synonymt med det som benämns LSS bostäder, det finns totalt fyra olika sorters LSS boende, förutom gruppboenden:

* Serviceboende

* Särskilt anpassad bostad

* Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som inte kan bo i föräldrahemmet.

 

Vad finns då att säga om det som ska vara Dicks bostad? Jag kan inte med bästa vilja kalla det hem, det är enbart en förvaring- Jag skäms inte för att kalla det ett fängelse heller med tillägget att det skulle bli ett ramaskri i landet om fångarna i våra fängelser levde i samma miljö. På institutionernas tid var tanken att personer med stora funktionsvariationer skulle hållas åtskilda från samhället, samma sak gäller för Dick, han är en fånge. En kollega i Funktionsrätt Jönköpings län sammanfattade det bra när vi pratade om programmet:

Det här såg ut som ett barnhem i Rumänien

Mörkertalet ja, hur många liknande fall finns som Dicks och Robin? Robin som var instängd i en stuga i skogen (officiellt LSS boendet Särskilt anpassad bostad) har Uppdrag granskning uppmärksammat tidigare. I förra veckans program framgick att Robins situation förbättrats. FUB har undersökt saken och kommit fram till att våld förekommer i skrämmande 40 % av landets gruppboende. Det betyder i så fall att tusentals personer är drabbade av våld i varierande omfattning.

Jag vet att FUB aldrig vill använda ordet institution men det vi såg i UG måste kallas för vad det är, allt enligt Funktionsrättskonventionens kriterier Då kanske politikerna lyssnar, få politiker vill ändå förknippas med ordet ”institution” i funktionsrättspolitiken.

 

Hur ska vi komma tillrätta med det här? Det är egentligen för milt att prata om missförhållanden (har själv använt den beteckningen). Det här handlar om ett haveri för LSS insatsen gruppboende. Det spelar ingen roll tycker jag att det även finns gruppboende som fungerar bra där både boende och anhöriga är nöjda. Om det förekommer våld i 40 % av alla gruppboenden betyder det att minst 40 % med automatik bryter grovt mot flera artiklar i Funktionsrättskonventionens artikel och därmed också är institutioner. Förutom centrala artikeln 19 bland annat artikel 15 och 16 (rätten att inte utsättas för tortyr eller förnedrande behandling samt övergrepp). I Dicks och Robins fall är det också uppenbara brott mot artikel 18 och 20 rätten till fri och personlig rörlighet samt fullvärdigt medborgarskap).

 

Jag tycker att FUB fokuserar för mycket på just utbildningar. Självklart behövs utbildning om berörda personers behov när personalen jobbar med personer som har t.ex. autism men vi, dv s Funktionsrättsrörelsen måste även lägga stor kraft på bland annat följande:

 KRAV på personlig lämplighet. Personer som saknar empati och/eller är ointresserade av jobbet ska inte jobba med människor överhuvudtaget.

 KRAV på bakgrundskontroll på anställd personal.

 KRAV på satt de verksamheter som visas i UG stängs så fort som möjligt.

 KRAV på att IVO får kraftigt ökade resurser att genomföra kontroller med starka påföljder när verksamheten inte fungerar. Här är ett mycket allvarligt problem att det juridiskt inte finns ett tjänstemannaansvar

 Nedan finns en länk till ett reportage och efterföljande diskussion från Aktuellt. Inslaget börjar 13-14 minuter in i programmet. För känsliga tittare vill jag dock varna för otäcka inslag.


Inslaget i AktuelltSamtidigt som jag skriver det här blogginlägget noterar jag att Funktionsrätt skrivit en debattartikel med budskapet att personer med funktionsvariationer/normbrytande funktionalitet är (föga överraskande) mer utsatta för hat och våld än befolkningsmajoriteten. Funktionsrätt påpekar också med fasa att vår grupp till skillnad från etniska, religiösa minoriteter, hbqt personer och ett flertal andra grupper saknar rättsligt skydd i kategorin hatbrott. I debattartikeln skriver Funktionsrätt bland annat följande:

Det är motsägelsefullt att lagstiftningen skyddar grupper som diskrimineras i vardagen, samtidigt som motsvarande skydd till alla grupper i fråga om brott där gärningen motiverats av just personens grupptillhörighet eller egenskap saknas. Internationellt finns en konsensus om att ett brott som begås med dessa motiv utgör hatbrott.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ställer krav på att Sverige ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

 

Funktionsrätts debatttartikel

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar