onsdag 16 september 2020

Äntligen något positivt - Schablonbeloppet höjs med 3,5 % 2021

 Positiva nyheter är vi sannerligen inte bortskämda med. Men nu har det faktiskt kommit en nyhet av det mer positiva slaget.Regeringen meddelar att schablonbeloppet höjs med 3,5 %= 11 kr 2021. Det är mycket välkommet för hårt ansträngda assistansanordnare. Utan tvekan ett rejält steg i rätt riktning.

Efter många år med underfinansiering (alla som förlorat statlig assistansersättningar oräknade),med snåla höjningar av timschablonen kommer emellertid assistansreformen fortfarande att vara underfinansierad. Mer rejäla höjningar av schablonbeloppet behövs därför även efter 2021.

Underfinansieringen med otillräckliga höjningar inleddes 2014 då schablonbeloppet höjdes med endast 1,8 %, 2013 var schablonbeloppet 275 kr/timme. Efter det har ökningen aldrig överstigit 1,5 %.

 Källa: Assistanskoll.se

 Om vi utgår från 2013 och med en modest ökning på 2,2 %/år (täcker precis avtalsenliga löneökningar) hade schablonbeloppet 2020 varit 320 kr istället för 304,30 kr. En förhållandevis mer ambitiös höjning på i genomsnitt 3,5% /år under samma tidsperiod hade schablonersättningen 2020 varit 350 kr/timme.

 Det finns åtminstone fyra viktiga skäl till varför det är så viktigt att schablonersättningen höjs kraftigt

 

1) Går år efter år utan att schablonen ens täcker löneökningarna kommer det bli allt svårare att både behålla och rekrytera personliga assistenter.

2) Lagar och konventioner i all ära men kan vi inte rekrytera tillräckligt med personal sitter vi sjön oavsett vad som sägs i LSS och Funktionsrättskonventionen. Något jag anser lyfts för sällan i vår interna debatt. Utan assistenter, inget självbestämmande.

3) Höjs inte schablonen tillräckligt sänder regeringen ut en signal att den inte sätter något stort värde på assistansreformen.

4) En låg schablonhöjning innebär också att regeringen inte sätter värde på det viktiga jobb som våra personliga assistenter gör

 Kan vi vara säkra på att schablonen verkligen höjs med 3,5 % 2021? Mitt svar är ja! Regeringen har gått ut med att beslutet är fattat ihop med samarbetspartierna. Det enda som kan stoppa det är att oppositionen stopper budgeten för 2021 men det kräver att hela högeroppositionen + Vänsterpartiet gör gemensam sak mot regeringen men det kommer inte att ske.Det börjar också röra på sig i frågan om de förhatliga begreppen ”integritetsnära och kvalificerade hjälpbehov” ska vara kvar. Liberalerna kräver nu öppet att det ska tas bort vilket är mycket välkommet och även andra partier verkar vara intresserade som Centern och Vänsterpartiet. Däremot verkar Socialdemokraterna fortfarande vara en stor bromskloss. Moderaterna visar som vanligt inget intresse.

 Det är en sak att prata, något helt annat att leverera. Jag tror verkligen Liberalerna menar allvar vad de vill göra men att få igenom det samtidigt som L vill sänka flera skatter rimmar illa med samarbetspartnern Socialdemokraternas prioriteringar samt det faktum att resurserna aldrig kommer att vara oändliga. 

Kristdemokraterna har varit mycket aktiva i kritiken mot regeringen men brottas med lika stora problem då de vill bilda regering ihop med Moderaterna. Assistanskoll har nyligen publicerat en artikel där Assistanskoll frågat samtliga riksdagspartier vad de anser om bland annat uppräkning av schablonersättningen och behovsbedömningarnas utformning. Moderaterna är det enda parti som inte svarat på en enda fråga. Under all kritik är mitt omdöme. Socialdemokraterna ger i alla fall svarat men svarar som vanligt undanglidande. Så här lyder svaret angående behovsbedömningarnas utförande

 Någon form av bedömningskriterier för vilka och hur stora insatserna ska vara måste finnas. Det handlar ju om att den assistansberättigade ska få rätt hjälp utifrån behov. Vilka kriterier som ska användas är vi öppna för att diskutera. Ex i LSS-utredningen föreslås schabloner för olika insatser. Låt oss i lugn och ro vänta in remissvaren och ta diskussion därefter. Vårt viktigaste mål med LSS är att människor i behov av stöd och hjälp ska få det.

 Jag tror ändå det finns en ganska hygglig chans att vi på några års sikt kan få bort begreppen ”integritetsnära och kvalificerade hjälpbehov”. Det förutsätter så klart att vi ligger på hela tiden och gång på gång påpekar att begreppen hör endast hemma i soptunnan. En långsiktig hållbar lösning måste dessutom vara blocköverskridande.


Assistanskoll frågar partierna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar