torsdag 11 juni 2020

Personlig hygien enligt svenska staten =enbart hålla sig grundläggande ren.

När Försäkringskassan omtolkar rätten till assistans kan det gamla ordspråket ”som fan läser bibeln” ersättas av det mer relevanta ”som Försäkringskassan läser vägledningen”. Den minst mänskliga tolkningen används när det gäller rätten till assistans med den personliga hygienen. Vi kräver en värdig funktionshinderpolitik.

Anders Westgerd – VD Kooperativet GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living

Anders Westgerds debattartikel

Vilka reaktioner skulle en myndighets person få som ifrågasätter om sminkning eller rakning inte ska räknas som personlig hygien om det enbart handlade om s.k. ”vanligt folk”?  Jag vågar säga med 100 % säkerhet att den eller de personerna hade fått våldsam kritik från alla delar av det offentliga Sverige med anklagelser om inhuman människosyn, avsaknad av respekt för den personliga integriteten med mera. För oss som behöver personlig assistans är däremot statens syn på vår rätt till personlig integritet ljusår från vad som uppfattas som det normala i allmänt rättsmedvetande.

För några veckor sedan kom en ny vägledning från Försäkringskassan som gjorde en ”ny tolkning” av det grundläggande behovet personlig hygien. Och tragiskt nog men knappast förvånande anser inte FK att det är ett grundläggande behov att t.ex. sminka sig. Försäkringskassan medger föga förvånande aldrig det själva men precis som Anders Westgårdh skriver har FK ända sedan den första restriktiva assistansdomen i dåvarande Regeringsrätten 2009 satt i system att tolka den och alla de domar som följt efter så restriktivt som möjligt, något som Niklas Altermark bekräftat i sin forskning. Den nya tolkningen bygger på den s.k. sminkningsdomen från 2019 (målnummer 1959-19) där vi bland annat kan läsa följande sid 5


Den normalspråkliga innebörden av begreppet hygien är att det avser åtgärder för avlägsnande av smuts och ohälsosamma ämnen från människans omgivning eller från människan själv (se t.ex. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien).

 Det finns inget uttalande i förarbetena som talar för att med begreppet personlig hygien har avsetts något annat än vad som utgör den normalspråkliga innebörden av begreppet, dvs. att hålla människokroppen ren från smuts och andra ohälso-samma ämnen.

 Sid 6

 Att inte kunna sminka sig kan inte sägas innebära att man inte klarar eller kan sköta sin hygien.

 Viktigt och notera är att det är det allmänna ombudet som drivit även detta fall. En myndighetsinstans som verkar ha noll intresse av att värna de personer som i detta fall LSS är tänkt att hjälpa till ett bättre liv.

 I vanlig ordning visar HFD upp en usel förståelse vad personlig assistans handlar om. Nämligen att kunna forma sitt liv så som hen önskar – ett självbestämt liv, inte att bara få grundläggande hjälp med hjälp för att överleva. Och i lika ”god ordning som tidigare” tolkar FK domen så strängt det bara går. Rakning ska t.ex. bedömas ”individuellt” om det är ett grundläggande behov, trots att domen inte alls handlar om rakning…

 Många gånger tycker jag att vi själva som grupp har en naiv inställning till hur FK tolkar de här domarna – ”det blir inte så farligt när det ska tillämpas” är en enligt min mening utbredd uppfattning. I många fall tycker jag också att vi läser de här domarna utifrån vår synvinkel, hur vi tycker det ska tolkas. När jag läser domarna gör jag precis tvärtom, jag granskar vilka kryphål finns för FK att tolka det här extremt restriktivt? Och dyker begreppet ”integritetsnära hjälpbehov upp”, vilket brukar fara fallet lyser varningslampan illröd för egen del.

 Gång på gång har jag dessvärre rätt och är således inte det minsta överraskad att det står som det gör i den nya tillämpningen. Det är ”business as usual” för FK-s sida. För assistansanvändarnas del innebär det vi får en LSS lag som i faktisk tillämpning är sönderskjuten till oigenkännlighet jämfört med ursprungsambitionen. Vi har inte ens rätt att få hjälp att snygga till oss – bara få elementär hjälp för att hålla oss någorlunda rena…

 Den verkliga boven i det aktuella fallet är inte själva ”sminkningsdomen” utan som vanligt ovannämnda begreppet ”integritetsnära hjälpbehov” som självklart finns med även i denna dom och som har en helt central betydelse i den kontinuerliga nedmontering av intentionerna som skett från 2009. Att detta lagvidriga begrepp försvinner från tillämpningen är helt centralt om assistansreformens verkliga intentioner ska återskapas och helst utvecklas ytterligare.

 Hur får vi då bort begreppet ”integritetsnära hjälpbehov, en gång för alla? I praktiken har en LSS lag som upphört att fungera som det var tänkt Min fasta övertygelse är och förblir att det är meningslöst att hålla på och lappa och laga en söndertrasad lag. Det måste till något mer radikalt vilket innebär en nystart med en helt ny lag som enligt med Funktionsrättskonventionen kriterier definierar vad som är personlig assistans och ett självständigt/självbestämt liv uppbackad av konventionen som svensk lag.

 Jag vill också gärna att LASS (Lagen om assistansersättning) återupprättas. Sedan LASS avskaffades 2011 och ersattes av Socialförsäkringsbalken kapitel 51 har det bara gått utför…

 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar