måndag 25 maj 2020

Coronapandemin – utveckla äldreomsorgen så den mer liknar personlig assistans del 2


Leading Health Care är en akademisk tankesmedja för fördjupad dialog om framtidens hälsa, vård och omsorg. Syftet är skapa debatt om hur olika välfärdstjänster ska utvecklas så att de som behöver service och hjälp från samhället får bästa möjliga stöd. För några veckor sedan intervjuade Assistanskoll Hans Winberg som är generalsekreterare i Leading Health Care, en tankesmedja om hur välfärden kan organiseras bättre.

Assistanskoll intervjuar Hans WinbergNär det gäller Corona pandemin och personlig assistans säger hans Winberg bland annat följande:

personlig assistans har stora fördelar med få personer jobbar runt assistansanvändaren och att relationerna blir starka. Detta gäller inte minst vid smittspridning av Coronaviruset.
Det är en stark skiljelinje mellan hemtjänst och assistans. I hemtjänst är du där under kortare perioder och kanske 8 ggr per dygn. För att det ska fungera med arbetstidslagstiftning med mera, måste man träffa många olika personer, och då får man inte samma djupa tajta relationer som i assistans där man kanske har 3–4 personer

Hans Winberg är inte emot att slopa 65 årsgränsen för personlig assistans, tvärtom. Däremot är han pessimistisk när det gäller möjligheten att genomföra en sådan reform och säger bland annat följande:

Jag tror inte att vi är mogna för en så slagkraftig reform. Jag är nästan benägen att säga att det är en utopi, eftersom det finns en viss budget med pengar avsatt för de här ändamålen och det här området. Om du ska ha en ny funktionalitet i systemet måste budgetpengar omfördelas. Å andra sidan kan man troligen spara mycket pengar på andra områden. Om vi jämför med sjukvården är det otroligt mycket mindre kostsamt att behandla en person i hemmet än att ta in personen till sjukhus.

Att det finns ett stort ideologiskt motstånd från både stat och kommunen att införa rätt till PA för pensionärer på ålderns höst är inte konstigt. Hemtjänsten så som den är utformad idag är t.ex. ett bra exempel på det Independent Living rörelsen kallar mobil institution. En mobil institution är en hjälp eller stödinsats som omgärdas av ett snårigt regelverk som ger mycket makt till de som beviljar rätt till insatsen vilket i det här fallet är kommunernas socialtjänst. Det är raka motsatsen till hur den personliga assistansen fungerar som ger mycket makt till mottagaren av insatsen – gäller både vem vi ska anlita som personliga assistenter, hur, när och vad vi vill ha hjälp med.

När STIL kämpade för rätten till personlig assistans på 1980-talet gjorde man en undersökning där deltagarna fick berätta hur många personer de haft hjälp av i hemtjänsten under en vecka. Rekordet för en person under en vecka var 68 personer… Inte undra på att de som levde i det systemet och sedan fick personlig assistans upplevde att de kommit till en helt ny värld.

Den verklighet som deltagarna i 80-talet undersökning levde under gäller fortfarande för de personer som fått stora behov av stöd och service efter 65 årsgränsen och därmed inte kan bli beviljad personlig assistans, det gäller för många som förlorat personlig assistans och det gäller också för ett mycket stort antal personer som behöver stöd och hjälp på ålderns höst.

Angående Hans Winbergs pessimism att införa rätt till personlig assistans för pensionärer. Jag säger verkligen inte att det är lätt, det är som att bestiga K2, världens farligaste och världens näst högsta berg (8611 m) i Himalaya men jag är inte lika pessimistisk som Hans Winberg. Det finns många kamper för rättigheter som ändrat och ville ta bort ojämna och orättvisa maktstrukturer där kraven uppfattats som utopiska. Det gäller i extremfallet kampen mot slaveriet som troligen är den värsta formen av mänskligt förtryck och förnedring som människan tänkt ut. Det gäller kampen också för allmän och kvinnors rösträtt och i nyare tid vår kamp för rätten till personlig assistans och HBQT rörelsens kamp mot fördomar och diskriminering.

En förutsättning är att PRO är med på tåget. Inga stöd och hjälpformer ska införas ”över huvudet” på de personer som byggde Sveriges välstånd. Själv tycker jag ändå det är märkligt om våra pensionärer inte vill ha en hemtjänst med åtminstone mer assistansliknande drag, d.v.s. hjälp av bara en liten grupp människor istället för dussintals personer utan någon som helst kontinuitet vem som kommer hem.
TV4-s politiska kommentator Marcus Oskarsson tror att alla döda i äldreomsorgen är en fråga som kommer få stort utrymme i politiken framöver och med den även i frågan om LSS. Han pratar en del om det i inslaget nedan.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar